Novice

Izberite kategorijo:
Širimo ozaveščanje
Foto Pexels
Objavljen poziv k organiziranemu izlovu zimskih ja...
Udeleženci okrogle mize (z desne proti levi): Andrej Simončič (KIS), Maša Žagar (MKGP),  Anton Jagodic (KGZS), Darja Zadnik (KGZS - Zavod Nova Gorica), Matjaž Frešer (Vina Frešer) in Janez Srnko (Kmetija Srnko) ter voditeljica Barbara Božič.
V javni razpravi osnutek uredbe glede registracije...
Nov način znižanja trošarine za gorivo po 1. 1. 20...
37.  tradicionalni posvet javne službe kmetijskega...
Roman Žveglič, predsednik KGZS
Partnerji v projektu EKOPAKT
Novi primeri visoko patogene aviarne influence pri...
Zaključna konferenca projekta Ekopakt
Roman Žveglič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
VABILO: Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva...
Kmetica leta 2022 je postala Majda Sinreih.
Okrogla miza Ženske na podeželju mnogokrat spregledan potencial
Podpredsednica ZTKS Urška Topolšek Planinšek, predsednik KGZS Roman Žveglič in strokovna sodelavka ZTKS Renata Kosi
Liam MacHale, Irsko združenje kmetov; Roman Žveglič, predsednik KGZS; Janez Pirc, direktor KGZS
Pomoč za mleko – precej vlagateljev je ostalo brez...
predsednik KGZS Roman Žveglič
Od leve proti desni: prof. dr. Janez Bogataj, ministrica Irena Šinko, predsednik Združenja kmečkih sirarjev Slovenije Milan Pustotnik, predsednik ZZS Borut Florjančič, direktor KGZS Janez Pirc
Obvestilo za prejemnike pomoči po PKP
Prijava škode v akvakulturi in marikulturi
Posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih...
Redno usposabljanje za ukrep KOPOP za leto 2022
Delavnica dodatna obdelava živinskih gnojil
Uspeh slovenskih strokovnjakov s področja govedore...
Zbornica in Zakon o morskem ribištvu
Prazni bazeni ribogojnic, kjer običajno mrgoli rib
Poziv kmečkim sirarjem k udeležbi na 3. Festivalu...
Kdaj oddati vlogo za odpis prispevkov zaradi suše?

Povezovanje kmetov

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, | 25. 08. 2022
Povezovanje kmetov
Skupna stališča glede predloga nove evropske zakon...
Letošnja suša ima po oceni KGZS razsežnosti naravn...
Margrethe Vestager, evropska komisarka za konkurenco
Javna razgrnitev okoljskega poročila in strateškeg...
Odloki vlade za blažitev krize zaradi dviga cen en...
Prva pomoč za mlekarje
Novi primeri okužbe z virusom afriške prašičje kug...
Od leve proti desni: predsednik KGZS Roman Žveglič, strokovna tajnica odbora dr. Dušica Majer, predsednik odbora Milan Unuk, član odbora Stanko Rukav, podpredsednik odbora Pavel Zatler in član odbora Gregor Mlakar
Sledljivost porekla pri krškopoljskih prašičih
Ukrep Dobrobit živali naj se izvede za vse kopitar...
RAZPIS: Spremembe javnih razpisov in podaljšanje r...
Izbrana kakovost tudi za drobnico
Utrinek s kviza pred 10 leti, ko so dolenjsko regijo prav tako zastopali Suhokranjci
Možnost ugodnega nakupa opozorilnih tabel za lastn...
Ocena škode po neurju s točo v Pomurju še poteka
KGZS se zaveda pomena prahe in okoljskih standardo...
Goriška Brda so primer, kjer je KGZS - Zavod Nova gorica sodeloval v različnih projektih sodelovanja in povezovanja.  Foto: Polona Starc
Strokovna delavnica o reji cike
Foto Pexels
Vabljeni na 6. strokovni posvet Reja drobnice
Do spremembe je prišlo zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin.
Morski ribiči, ne spreglejte!
Sodobni nastilj v reji živali
Ukinitev ukrepov zaradi HPAI H5N1 pri prostoživeči...
Odločitev za razvoj ali pot v slepo ulico kmetijst...
3. seja Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih...
Odstraniti je treba ovire, ki onemogočajo večjo pridelavo hrane
Tudi mlečna veriga mora skrbeti za to, da se bo ml...
RAZPIS: 57.000 evrov nepovratnih sredstev za čebel...
Nujne zakonske spremembe za več krme
Za tehnično pomoč je namenjeno 380.000 evrov, za racionalizacijo sezonske selitve panjev pa do 26.000 evrov.
Na površine v zaraščanju lahko sadimo divje češnje
KGZS na sejmu Agritech
Spletna objava knjige o agrarnih skupnostih
Razpis podpira med drugim naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke,
Arhiv: KGZS
Vabilo k sodelovanju pri oblikovanju novega ciljne...
Fotografija je simbolična
Potrošnik mora vedeti, od kod prihaja meso na trgovske police
V Sloveniji imamo veliko biotsko raznovrstnost, ki...
katalog bikov za leto 2022, Vir: OC Preska, OC Ptuj
Foto: MKGP
Foto Pexels
Foto Pexels
RAZPIS: za zaščito živali na paši pred medvedom in...
Foto Pexels
Priročnik za učitelje o sadju in zelenjavi
RAZPIS: individualne in kolektivne naložbe v prede...
Predmet podpore so tudi ureditve pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.
RAZPIS: naložbe za zmanjšanje emisij toplogrednih...