Ukrep Dobrobit živali naj se izvede za vse kopitarje enako

Ukrep Dobrobit živali naj se izvede za vse kopitarje enako

Strokovni odbori, Stališča in pripombe, Ostale rejne živali, Kmetijske podpore, Živinoreja  | 
Ukrep Dobrobit živali naj se izvede za vse kopitarje enako

V prvi polovici junija je zasedal Strokovni odbor (SO) za konjerejo pri KGZS, kjer so se pogovorili o aktualnih izzivih in predlogih, ki bi izboljšali rejo konjev v Sloveniji.

Izboljšave so stalnica na vseh področjih in si jih želimo tudi v konjereji. Zaradi drugačnega načina življenja kot nekoč se spreminjajo konji in njihova uporabnost. Tako so pomembni za ohranjanje razvoja podeželja, turizma, rekreacije, športa in reje za meso. Na področju konjereje imamo priznanih deset rejskih društev, ki izvajajo rejske programe za šestnajst pasem.  

Člani Strokovnega odbora so se zbrali 9. junija 2022 na kmetiji podpredsednika SO za konjerejo Franca Omahna, ki je rejec slovenske hladnokrvne pasme konj.

Pomemba točka dnevnega reda je bila predstavitev SKP (skupne kmetijske politike) v delu, ki se nanaša na konjerejo. Uveljavljen ukrep  DŽ (dobrobit živali) je potrebno uvesti za vse konje, so predlagali člani SO. Izključevanje ni pravilen in pravičen pristop. Ukrepi naj bodo vključeni v rejo vseh vrst kopitarjev.

Člani SO za konjerejo so podprli predlog, da se pasma haflinški konj uvrsti med lokalno ogrožene pasme v okviru ukrepov SKP. Haflinger je primeren za delo in rejo na strmih hribovskih kmetijah ter je vsestransko uporaben jahalni konj, ki v krvi nosi prednike arabskih konjev.

Član SO Stanislav Bergant je predstavil možnost usmrtitve kopitarjev na domu. Trenutno je to možno le pri zakolu v sili. Zakonodaja tako usmrtitev omogoča, vendar je treba  spremeniti nacionalne predpise. Člani so se prav tako strinjali, da bi bilo treba  poenostaviti postopke za izgradnjo manež. Prav tako se zavzemajo za strokovno utemeljen odstrel velikih zveri.

Nazaj

Prihajajoči dogodki