Strokovna delavnica o reji cike

Strokovna delavnica o reji cike

JSKS, Zbornica svetuje, Prireja mleka, Govedoreja, Živinoreja  | 
Strokovna delavnica o reji cike

Ocenjevane in odbira čistopasemskih plemenskih živali cikaste pasme

Ključne besede: govedoreja, delavnica, cikasto govedo

Predavanje s praktičnim prikazom ocenjevanja bo v petek, 27. 5. 2022

ob 10. uri na planini Lipovec (Špitalič 47, 1221 Motnik).

 

Več v priloženem vabilu

Nazaj

Prihajajoči dogodki