RAZPIS: 57.000 evrov nepovratnih sredstev za čebelarstvo

RAZPIS: 57.000 evrov nepovratnih sredstev za čebelarstvo

Ekološko kmetijstvo, Čebele, Kmetijske podpore  | 
RAZPIS: 57.000 evrov nepovratnih sredstev za čebelarstvo

V petek sta bila objavljena dva javna razpisa. Prvi za oddajo vlog na ukrepu sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in drugi za sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev. Rok za oddajo vlog na oba javna razpisa traja do vključno 15. junija 2022.

Ključne besede: razpis, čebelarstvo, ekološko čebelarstvo, didaktični pripomočki

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022 znaša do 27.000 evrov, za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022 pa znaša do 30.000 evrov.

Sofinaciranje zdravil

Cilji ukrepa Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje so, da se spodbudi čebelarje k zdravljenju varoze z zdravili, ki so primerna za uporabo v ekološkem čebelarstvu in da se čebelarje spodbuja k vključitvi v ekološki način čebelarjenja. Sofinanciranje nakupa zdravil je omogočeno vsem čebelarjem in ne le ekološkim čebelarjem. Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa zdravil so stroški nakupa v Republiki Sloveniji kupljenih zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji in so dovoljena za uporabo v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje. Upravičenci so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Didaktični pripomočki

Cilj ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev je, da se z različnimi didaktičnimi pripomočki zagotovi kakovosten in učinkovit prenos znanja do čebelarjev. Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov so stroški nakupa novih didaktičnih pripomočkov, opredeljenih v javnem razpisu. Do sofinanciranja didaktičnih pripomočkov so upravičene organizacije čebelarjev, ki so v Centralnem registru društev registrirana kot čebelarska društva in ki izpolnjujejo ostale predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Nazaj

Prihajajoči dogodki