RAZPIS: 57.000 evrov nepovratnih sredstev za čebelarstvo

RAZPIS: 57.000 evrov nepovratnih sredstev za čebelarstvo

Ekološko kmetijstvo, Čebele, Kmetijske podpore  | 
RAZPIS: 57.000 evrov nepovratnih sredstev za čebelarstvo

V petek sta bila objavljena dva javna razpisa. Prvi za oddajo vlog na ukrepu sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje in drugi za sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev. Rok za oddajo vlog na oba javna razpisa traja do vključno 15. junija 2022.

Ključne besede: razpis, čebelarstvo, ekološko čebelarstvo, didaktični pripomočki

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje v programskem letu 2022 znaša do 27.000 evrov, za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev v programskem letu 2022 pa znaša do 30.000 evrov.

Sofinaciranje zdravil

Cilji ukrepa Sofinanciranje zdravil, dovoljenih v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje so, da se spodbudi čebelarje k zdravljenju varoze z zdravili, ki so primerna za uporabo v ekološkem čebelarstvu in da se čebelarje spodbuja k vključitvi v ekološki način čebelarjenja. Sofinanciranje nakupa zdravil je omogočeno vsem čebelarjem in ne le ekološkim čebelarjem. Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa zdravil so stroški nakupa v Republiki Sloveniji kupljenih zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji in so dovoljena za uporabo v ekološkem čebelarstvu za zatiranje varoje. Upravičenci so čebelarji, ki opravljajo čebelarsko dejavnost na ozemlju Slovenije ter izpolnjujejo predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Didaktični pripomočki

Cilj ukrepa Sofinanciranje didaktičnih pripomočkov organizacijam čebelarjev je, da se z različnimi didaktičnimi pripomočki zagotovi kakovosten in učinkovit prenos znanja do čebelarjev. Upravičeni stroški za sofinanciranje nakupa didaktičnih pripomočkov so stroški nakupa novih didaktičnih pripomočkov, opredeljenih v javnem razpisu. Do sofinanciranja didaktičnih pripomočkov so upravičene organizacije čebelarjev, ki so v Centralnem registru društev registrirana kot čebelarska društva in ki izpolnjujejo ostale predpisane pogoje za pridobitev sredstev, opredeljene v javnem razpisu.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Vabilo na demonstracijski projekt - poljedelstvo

15. 03. 2024 ob 08:00

KGZS Zavod Murska Sobota

Objavljamo vabilo za brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse »PREPOZNAVANJE RAZLIČNIH TIPOV TAL, NJIHOVIH ZNAČILNOSTI IN PRILAGAJANJE KMETIJSKIH KULTUR TER RAZLIČNIH TEHNOLOGIJ NA POTREBE POSAMEZNIH KMETIJ«