Zaključna konferenca projekta Ekopakt

Zaključna konferenca projekta Ekopakt

Ekološko kmetijstvo, Govedoreja, Živinoreja, Živinoreja, Živinoreja, Vabila, Ekološko kmetovanje  | 
Zaključna konferenca projekta Ekopakt

Partnerji EIP EKOPAKT projekta vabimo na zaključno konferenco projekta, ki bo potekala 22. 11. 2022 na Fakulteti za kmetijstvo in  biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče, v predavalnici AM, s pričetkom ob 10:00.

V ekološki prireji govejega mesa se velikokrat srečujemo z dejstvom, da se meso prirejeno na ekološki način prodaja na trgu skupaj z ostalim govejim mesom. V Sloveniji obstajajo  tržne oblike, ki se trudijo tovrstno prakso v največji možni meri spremeniti, a vendar večji del mesa in živih živali preide v segment trženja konvencionalno prirejenega mesa oziroma reje na neekoloških kmetijah.

Glavni cilj projekta EIP EKOPAKT je izboljšanje stanja ekološko prirejenega mesa na Slovenskem. V okviru projekta smo razvili model sledljivosti, kjer smo v prvi fazi povezali kmetije in kmetijske zadruge, ki delujejo na področju prireje in trženja ekološkega govejega mesa. S pomočjo oblikovanega modela lahko rejci in predelovalci mesa boljše pozicionirajo svoje ekološke proizvode na trgu, ter na podlagi sistema razvijajo nove trženjske pristope in nove poslovne modele. Oblikovali smo tudi priporočila in analizo izvedljivosti prenosa novih tehnologij v prakso, s katerimi bi lahko v prihodnje izboljšali gospodarnost reje, kot tudi samega sistema trženja ekološko prirejenega govejega mesa.  

Na konferenci želimo predstaviti rezultate našega dela, tako na področju modela sledljivosti, kot izdelave priporočil za izboljšanje gospodarnosti ekološke prireje govejega mesa, tudi v povezavi z varovanjem okolja.

Dnevni red konference:

9.30 - 10.00

Prihod in registracija

10.00 - 10.20

Predstavitveni video projekta in pozdravni nagovori

10.20 – 10.40

Dr. Martina Bavec:

Na znanstvenih analitskih metodah temelječa kontrola zagotavljanja sledljivosti

10.40 – 11.05

KZ Šaleška dolina, KZ Rače, KZ Laško:

Problematika sledljivosti v verigi preskrbe s hrano

11.05 -11.20

Kmetijska gospodarstva v projektu:

Problematika prireje ekološkega govejega mesa na kmetijah

11.20 – 11.35  

ODMOR

11.35 – 11.50

Igor Hrovatič, KGZS

Predstavitev projekta EIP EKOPAKT

11.50 – 12.10

Ema Lovšin, Prospeh d.o.o.

Predstavitev digitalnega orodja Model sledljivosti

12.10 – 12.30

Dr. Črtomir Rozman, UM FKBV; Mitja Zupančič, KGZS zavod CE

Trajnostni vidik ekološke reje govedi

12.30 – 12.45

Igor Hrovatič, KGZS

Predstavitev priporočil povezanih s sledljivostjo ekološkega govejega mesa

12.45 – 13.00

Diskusija in zaključek

Prosimo, da se na konferenco prijavite preko: https://www.kgzs.si/kgzs/prijava-ekopakt najkasneje do 18. novembra 2022.

Vljudno vabljeni!

Nazaj

Prihajajoči dogodki