Za slovensko meso z znanim poreklom

Za slovensko meso z znanim poreklom

Sporočila za javnost, Predelava živil živalskega izvora, Živinoreja, Obvestila za javnost, Živinoreja, Kmetijstvo, Živinoreja  | 
Potrošnik mora vedeti, od kod prihaja meso na trgovske police

Potrošnik mora vedeti, od kod prihaja meso na trgovske police

Učinkovito spremljanje masnih tokov z jasno in nedvoumno informacijo o poreklu mesa je ključno za slovenske rejce in njihove zadruge

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) ponovno poziva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da začne postopek uvedbe obveznega elektronskega sledenja toka količin mesa in porekla v celotni verigi vrednosti, vključno z določitvijo normativov kala in drugih standardiziranih odstopanj. Samo elektronsko sledenje bo v primeru zaznanih odstopanj omogočalo takojšnje inšpekcijsko ukrepanje.

KGZS prav tako poziva pristojne organe, da nemudoma pristopijo k pripravi predpisa, ki bo zagotavljal sledljivost porekla surovin v mesnih izdelkih. V celoti tudi podpiramo prizadevanja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za vzpostavitev učinkovitih masnih bilanc porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno meso, ki bodo vse izvajalce dejavnosti v verigi zavezale k označevanju porekla na spremnih dokumentih in s tem k sledljivosti masnega toka porekla mesa. S tem bi pristojnim inšpekcijskim službam omogočali takojšnjo, učinkovito in nedvoumno preverljivost porekla na podlagi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 1337/2013, Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega Parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1825/2000.

Sicer pa menimo, da je iskreno in pošteno sodelovanje vseh deležnikov v verigi ključno za dosego skupnega cilja, to pa je čimprejšnja vzpostavitev nedvoumne in učinkovite sledljivosti porekla mesa in masnih tokov.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle