Objavljen nov KATALOG BIKOV ZA LETO 2022

Objavljen nov KATALOG BIKOV ZA LETO 2022

Zbornica svetuje, Živinoreja, Kmetijstvo, Živinoreja  | 
katalog bikov za leto 2022, Vir: OC Preska, OC Ptuj

katalog bikov za leto 2022, Vir: OC Preska, OC Ptuj

Na voljo je novi Katalog bikov 2022, v katerem najdete ponudbo semena domačih bikov pasem črno bela, rjava, mesnih pasem cikaste in lisaste pasme.

Ključne besede: biki, plemenski biki, katalog bikov

Pri Katalogu bikov lisaste pasme je sprememba prikaza bikov - ni več kategorij testirani biki in genomsko testirani biki, ampak so vsi na enotni lestvici. Razlika je vidna v barvni podlagi.

Ponudba je široka in zelo raznolika, zato verjamem, da bo vsak našel primernega bika za osemenjevanje večine svojih krav in telic. Rezultati načrtne selekcije in odbire najboljših plemenjakov se vsako leto bolj očitneje kažejo na večjem naboru bikov z najvišjimi plemenskimi vrednostmi. načrtno delo se tudi potrjuje v vaših hlevih, saj se povprečna mlečnost krav v kontroli zadnja leta očitno dviguje pri vseh mlečnih pasmah. Ravno tako se dviguje tudi kvaliteta mesa pri čistopasemskih pitancih, kot pri pitancih iz gospodarskega križanja.

Vir besedila: Vodja OC Preska. mag. Janez Kunc, dr.vet.med.

 

Kataloga bikov najdete s klikom na spodnje slike.

Katalog bikov 2022 ČB, RJ, Mes, CK 

 

Katalog bikov 2022 LS

Nazaj

Prihajajoči dogodki