Objavljen poziv k organiziranemu izlovu zimskih jat cipljev

Objavljen poziv k organiziranemu izlovu zimskih jat cipljev

Zbornica svetuje, Ostale rejne živali, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Objavljen poziv k organiziranemu izlovu zimskih jat cipljev

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdalo sklep o imenovanju vodje izlova zimskih jat cipljev v ribolovnih rezervatih v ribolovni sezoni 2022/2023. Ribolov zimskih jat cipljev poteka od 1. decembra 2022 do 30. aprila 2023.

Ključne besede: ribolov, ribiči, izlov cipljev, ribolovni rezervati

Za vodjo izlova zimskih jat cipljev v portoroškem in strunjanskem ribolovnem rezervatu je za leto 2022/23 imenovan Tomaž Petvar, za pomočnika vodje izlova Matjaž Radin. Več o tem v sklepu TUKAJ.

Organiziran ribolov zimskih jat cipljev je dolgoletna tradicija, za ohranjanje katere je nujna primerno organizirana skupina ribičev, ki ima svojega vodjo. Imetniki posebnega dovoljenja lahko lovijo le v organizirani skupini pod vodstvom vodje ribolova in ne kot posamezniki.

Udeleženec organiziranega ribolova pride na izlov s svojim plovilom, za katero je bilo izdano posebno dovoljenje. Dovoljenje za gospodarski ribolov se mora nanašati na ribiško plovilo, s katerim se vlagatelj prijavlja k organiziranemu ribolovu zimskih jat cipljev. Pogostost posameznih izlovov določa vodja ribolova, vendar največ deset izlovov. Izlov pomeni vsaka uporaba ribolovnega orodja v ribolovnih rezervatih.

Sklep o imenovanju vodje izlova zimskih jat cipljev v ribolovnih rezervatih v ribolovni sezoni 2022/2023 TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki