Širimo ozaveščanje

Širimo ozaveščanje

Zbornica svetuje, Živinoreja  | 
Širimo ozaveščanje

V tednu med 18. in 24. novembrom je potekal tudi Svetovni teden ozaveščanja o protimikrobnih zdravilih (World Antimicrobial Awareness Week – WAAW 2022) pod geslom »Protimikrobna zdravila: ravnajte skrbno«.

Letošnjo temo Svetovnega tedna ozaveščanja o protimikrobnih zdravilih »Skupaj preprečimo odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom« so razglasile štiri organizacije: Organizacija za prehrano in kmetijstvo ZN – FAO, Program ZN za okolje (UNEP – UN Environmental Programme), Svetovna zdravstvena organizacija – WHO in Svetovna organizacija za zdravje živali (WOAH – World Organisation for Animal Health, ustanovljena kot OIE).

Naraščajoča umrljivost ljudi po svetu (1,27 milijona v letu 2019; The Lancet, 2022) zaradi bolezni, ki jih povzročajo bakterije, odporne proti antibiotikom, predstavlja grožnjo za zdravje ljudi v 21. stoletju. Nepotrebna ali neustrezna uporaba antibiotikov pri ljudeh in živalih prispeva k pojavljanju bakterij, odpornih proti antibiotikom, ki so nepogrešljivi pri zdravljenju bakterijskih bolezni ljudi in živali.

Razvoj novih učinkovitih antibiotikov se je upočasnil, odpornost bakterij proti obstoječim antibiotikom pa narašča. Da se ohrani učinkovitost antibiotikov, je treba z njimi skrbno ravnati v humani in veterinarski medicini. Antibiotike se uporablja za zdravljenje živali v nujnih in upravičenih primerih. Na svetovni ravni se raba antibiotikov vse bolj podrobno spremlja, kontrolira in omejuje.

Odgovorno, preudarno in ciljano

Pomembno je, da imetniki rejnih živali zagotavljajo ustrezno oskrbo živali in dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe. Če je kljub prizadevanjem uporaba antibiotika nujna za ohranitev zdravja živali, se uporabi odgovorno, preudarno in ciljano proti povzročitelju okužbe. Protibakterijsko zdravljenje živali z antibiotiki temelji na diagnozi, ki jo postavi veterinar. Odgovorna raba antibiotikov pri zdravljenju živali je še zlasti pomembna pri skupinah protimikrobnih učinkovin kritičnega pomena za zdravljenje ljudi. Rejci živali so v pogostem neposrednem stiku z živalmi, zato so bolj izpostavljeni okužbi z odpornimi bakterijami, prenosljivimi z živali na človeka.

Od leta 2010 v Evropski uniji (EU) Evropska agencija za zdravila – EMA (European Medicines Agency) v okviru projekta ESVAC (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption) spremlja in objavlja poročila o obsegu prodaje protimikrobnih zdravil za uporabo pri živalih na osnovi podatkov, zbranih v državah članicah. Leta 2021 je bila Slovenija v skupini devetih boljših evropskih držav (EU/EGP) z nizko ocenjeno skupno prodajo antibiotikov za uporabo pri živalih za proizvodnjo živil. Velike zasluge imajo vsi ozaveščeni imetniki živali, ki dobro skrbijo za dobrobit in zdravje živali.

EMA je 18. novembra 2022 objavila 12. poročilo ESVAC o prodaji protimikrobnih učinkovin za uporabo pri živalih na podlagi podatkov iz 31 evropskih držav za leto 2021. Slovenija se z ocenjeno vrednostjo 31,8 mg/PCU uvršča med države z manjšo porabo protimikrobnih učinkovin pri živalih za proizvodnjo hrane (slika 1). Med posameznimi državami so tudi demografske razlike v populacijah živali. Glede na leto 2020 se je skupna prodaja zdravil za živali v Sloveniji v letu 2021 zmanjšala za 4,6 odstotka (s 33,3 mg/PCU na 31,8 mg/PCU).  

Nazaj

Prihajajoči dogodki