Novosti pri identifikaciji in registraciji prašičev

Novosti pri identifikaciji in registraciji prašičev

Zbornica svetuje, Prašičereja, Izobraževanje, Živinoreja, Živinoreja, Živinoreja, Živinoreja  | 
Novosti pri identifikaciji in registraciji prašičev

Novosti pri identifikaciji in registraciji prašičev

S prvim majem 2024 se je v Sloveniji spremenil sistem identifikacije in registracije prašičev. V veljavo je stopil nov pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev. Med pomembnejše novosti spadajo poročanje o vseh spremembah v staležu, vključno z rojstvi in smrtmi, poročanje po kategorijah, dvojnik ušesne znamke, elektronski spremni list in uvedba mobilne aplikacije. S sprejemom novega pravilnika se zagotavlja varovanje zdravja ljudi in živali ter omogoča sledljivost živali za obvladovanje nalezljivih bolezni in izvajanje ukrepov kmetijske politike, je povzel Jernej Vrtačnik s Sektorja za živinorejo na KGZS.

V aprilu  so kmetijska gospodarstva (kmetije) za obrate, ki so bili v začetku aprila registrirani za rejo prašičev in so imeli v letu 2023 ali 2024 premike živali ali druge dogodke, po pošti prejeli obvestilo o novem sistemu in kodo za aktivacijo aplikacije Volos.

Prašiče se lahko redi le v registriranem obratu na kmetiji.  Sistem identifikacije in registracije prašičev velja za rejo vseh vrst prašičev, vključno z divjimi prašiči v oborah, ne glede na število živali in ne glede na trajanje reje prašičev. Rejci morajo voditi register prašičev na gospodarstvu v pisni ali elektronski obliki tako da je zagotovljena preglednost informacij. V primeru če se vodi register v elektronski obliki  mora biti ob izvajanju uradnega nadzora  zagotovljen izpis v ustrezni obliki. Register mora  v vsakem  trenutku  odražati stanje v naravi in rejec mora informacije o dogodkih v register  vpisati takoj  po izvedenem dogodku.

Izjema

Kmetije, ki redijo do pet prašičev letno za lastno domačo porabo, lahko uveljavljajo izjemo za nekomercialne obrate. Uveljavljanje te izjeme ni obvezno – kdor izpolnjuje pogoje, se lahko odloči, ali bo prašiče redil kot nekomercialno dejavnost (izključno lastna poraba) ali kot komercialno dejavnost (če želi prašiče prodajati). V primeru, da se kmetija opredeli kot prašičerejski obrat, ki redi prašiče za lasno porabo rejec ne sme izvajati razmnoževanja, mora imeti ustrezne prostore za rejo prašičev, ki morajo biti rojeni v Sloveniji in jih rejec premika le v klavnico za storitveni zakol za lastno porabo.

Identifikacija

Rejci morajo poskrbeti, da se prašiče v obratu rojstva čim prej identificira. Živali morajo biti identificirane najkasneje na dan, ko zapustijo obrat. Če ostanejo v obratu po starosti 9 mesecev, jih je treba identificirati preden dopolnijo to starost. Prašiče se identificira skupinsko, s »skupinsko identifikacijsko številko« oziroma SIŠ.

Za vse dodatne informacije glede novega pravilnika i identifikaciji in registraciji prašičev se lahko prašičerejci obrnejo na najbližji Kmetijsko gozdarski zavod ali UVHVVR- Sektor za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme  na številko 01/300 13 66.

Obveznosti izvajalca dejavnosti, ki redi prašiče

Najpomembnejše obveznosti prašičerejcev, so:

  • Registracija  kmetijskega gospodarstva in obrata (kmetija), na katerem redi prašiče,
  • izvedba začetnega popisa živali na kmetiji (po kategorijah in skupinski identifikaciji živali - SIŠ),
  • identifikacija in označitev prašičev, ki so se rodili na kmetiji,
  • nadomeščanje izgubljenih ušesnih znamk z dvojniki, ki imajo enako SIŠ, kot je bila originalna,
  • ob prodaji prašičev (odhodu iz kmetije) izdaja spremnega lista in priglasitev informacije v CRPš ,
  • ob spremembah staleža in kategorij (pogin, zakol doma, prevedba med kategorijami idr.) priglasitev informacije v CRPš,
  • ob nakupu prašičev (prihodu na kmetijo) priglasitev informacije v CRPš,
  • vodenje registra prašičev na kmetiji in hranjenje dokumentacije,
  • ob prodaji prašičev v drugo državo podaja najave na OU UVHVVR z namenom izdaje predpisanega spričevala.

Dodatne povezave

Več o novi zakonodaji s področja identifikacije prašiče si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Nazaj

Prihajajoči dogodki