Novice

Izberite kategorijo:
RAZPIS: Nepovratna sredstva za čebelarje
Obvestilo za ekološke kmete
Foto Pexels
V javni razpravi osnutek uredbe o ukrepu dobrob...
Predstavitve razpisa 4.1: Ptuj, Nova Gorica, Lj...
Predstavitev razpisa za naložbe v kmetijska gos...
RAZPIS: sredstva za sanacijo gozdov
Specialisti za razvoj podeželja JSKS pri KGZS že obvladajo informiranje o  javnih razpisih PRP na daljavo.
Foto Pexels
Med drugimi je pogled evropskega parlamenta predstavil tudi evropski poslanec Franc Bogovič
Pogoj za pridobitev podpore je, da je upravičenec v obdobju od 13. marca 2020 do 12. junija 2020 utrpel več kot 30-odstotni izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, glede na enako obdobje lani.
Foto Pexels
Za kmetije je višina pomoči do 7.500 €, za mala in srednja podjetja pa do 50.000 €.
Prerazporeditev sredstev PRP 2014 – 2020 za odp...
RAZPIS: Predfinanciranje projektov
Agencija vinarje poziva k pravočasni predložitv...
Pomoč zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu...
Podaljšanje roka za za oddajo vlog za obnovo hm...
Odbor predlaga MKGP, da poišče vzvode, mehanizme in ukrepe, da mlade zadržijo na hribovskih kmetijah.
Rok za oddajo vlog je do 4. septembra.
Anketa o viziji razvoja slovenskega podeželja
Upravičenci lahko predloge projektov posredujejo do 30. 8. 2020.
Krizna destilacija in skladiščenje vina
RAZPIS za gozdarsko tehniko in povečanje ekonom...
RAZPIS za izvajanje nadstandardnih zahtev na po...
Gradiva za predhodno usposabljanje za ukrep KOP...
RAZPIS: dobrih šest milijonov za gozdne prometnice
RAZPIS: aktualni javni razpisi in javna naročil...
Predstavitev razpisov za gozdarstvo
RAZPIS: 4,4 milijona € za CRP projekte
Sredstva so na voljo za nakup opreme, prevoze čebel in vzrejo matic.
Spremembe pri subvencijski kampanji 2020 zaradi...
Oddaja vlog za prestrukturiranje in preusmerite...
Zaščita kmetijskih proizvodov: seneno meso in B...
Med podaljšanimi roki za oddajo vloge je tudi razpis za vzpostavitev kratkih verig.
Usposabljanja bodo 25. maja ter 1. in 8. junija.
Rok za uveljavitev pomoči za goveje meso je do jutri!
Vabilo na predhodno usposabljanje za ukrep KOPO...
Finančno nadomestilo nosilcem DDK zaradi epidem...
Odlog plačila obveznosti možen tudi za sklenjen...
Oddaja zbirnih vlog je spet možna
Foto Pexels
Vsi upravičenci, ki koproloških analiz in tretiranje živali niso opravili pred začetkom omejitev, bodo to morali opraviti po končani paši, ko se bodo živali vrnile v hlev.
Letom se vlogi za sredstva in izjava o posaditvi vinograda (zahtevek za sredstva), oddata izključno elektronsko.
Kasnejša objava javnih razpisov PRP 2014-2020
Prekinitev izvajanja vnosa zbirnih vlog
Priprava na oddajo zbirne vloge za plačila v le...
Novosti glede vnosa podatkov koproloških analiz...
Predstavitve razpisa za mlade kmete
Prenos plačilnih pravic v primeru, da je kmetij...
Predstavitev razpisov za okolje in podnebne spr...
Vse o zbirnih vlogah 2020
RAZPIS: Še zadnji razpis za mlade prevzemnike v...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Predstavitev uspešnih projektov financiranih iz...
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih p...