Novice

Izberite kategorijo:
RAZPIS: Nepovratna sredstva za čebelarje
Obvestilo za ekološke kmete
Foto Pexels
V javni razpravi osnutek uredbe o ukrepu dobrobit...
Predstavitve razpisa 4.1: Ptuj, Nova Gorica, Ljubl...
Predstavitev razpisa za naložbe v kmetijska gospod...
RAZPIS: sredstva za sanacijo gozdov
Specialisti za razvoj podeželja JSKS pri KGZS že obvladajo informiranje o  javnih razpisih PRP na daljavo.
Foto Pexels
Med drugimi je pogled evropskega parlamenta predstavil tudi evropski poslanec Franc Bogovič
Pogoj za pridobitev podpore je, da je upravičenec v obdobju od 13. marca 2020 do 12. junija 2020 utrpel več kot 30-odstotni izpad prihodka od prodaje proizvodov javnim zavodom s področja vzgoje in izobraževanja, glede na enako obdobje lani.
Foto Pexels
Za kmetije je višina pomoči do 7.500 €, za mala in srednja podjetja pa do 50.000 €.
Prerazporeditev sredstev PRP 2014 – 2020 za odprav...
RAZPIS: Predfinanciranje projektov
Agencija vinarje poziva k pravočasni predložitvi d...
Pomoč zaradi neugodnih vremenskih razmer v letu 20...
Podaljšanje roka za za oddajo vlog za obnovo hmelj...
Odbor predlaga MKGP, da poišče vzvode, mehanizme in ukrepe, da mlade zadržijo na hribovskih kmetijah.
Rok za oddajo vlog je do 4. septembra.
Anketa o viziji razvoja slovenskega podeželja
Upravičenci lahko predloge projektov posredujejo do 30. 8. 2020.
Krizna destilacija in skladiščenje vina
RAZPIS za gozdarsko tehniko in povečanje ekonomske...
RAZPIS za izvajanje nadstandardnih zahtev na podro...
Gradiva za predhodno usposabljanje za ukrep KOPOP...
RAZPIS: dobrih šest milijonov za gozdne prometnice
RAZPIS: aktualni javni razpisi in javna naročila i...
Predstavitev razpisov za gozdarstvo
RAZPIS: 4,4 milijona € za CRP projekte
Sredstva so na voljo za nakup opreme, prevoze čebel in vzrejo matic.
Oddaja vlog za prestrukturiranje in preusmeritev v...
Zaščita kmetijskih proizvodov: seneno meso in Bovš...
Med podaljšanimi roki za oddajo vloge je tudi razpis za vzpostavitev kratkih verig.
Usposabljanja bodo 25. maja ter 1. in 8. junija.
Rok za uveljavitev pomoči za goveje meso je do jutri!
Finančno nadomestilo nosilcem DDK zaradi epidemije...
Odlog plačila obveznosti možen tudi za sklenjene p...
Oddaja zbirnih vlog je spet možna
Foto Pexels
Vsi upravičenci, ki koproloških analiz in tretiranje živali niso opravili pred začetkom omejitev, bodo to morali opraviti po končani paši, ko se bodo živali vrnile v hlev.
Letom se vlogi za sredstva in izjava o posaditvi vinograda (zahtevek za sredstva), oddata izključno elektronsko.
Kasnejša objava javnih razpisov PRP 2014-2020
Prekinitev izvajanja vnosa zbirnih vlog
Priprava na oddajo zbirne vloge za plačila v letu...
Novosti glede vnosa podatkov koproloških analiz za...
Predstavitve razpisa za mlade kmete
Prenos plačilnih pravic v primeru, da je kmetija v...
Predstavitev razpisov za okolje in podnebne spreme...
Vse o zbirnih vlogah 2020
RAZPIS: Še zadnji razpis za mlade prevzemnike v te...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Predstavitev uspešnih projektov financiranih iz sr...
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih prav...