Novice

Izberite kategorijo:
Vabilo na predstavitev javnega razpisa za proje...
Nov način znižanja trošarine za gorivo po 1. 1....
Roman Žveglič, predsednik KGZS; Janez Pirc, direktor KGZS; Irena Šinko, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Miran Mihelič, direktor Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Prijava škode v akvakulturi in marikulturi
Posodobljen okvirni terminski načrt objave javn...
Ministrstvo samo zaključilo Strateški načrt Sku...
Pomoč pri energentih in reprodukcijskem materia...
Odloki vlade za blažitev krize zaradi dviga cen...
Prva pomoč za mlekarje
Povabilo k izpolnitvi ankete o finančnih instru...
RAZPIS: Povečanje sredstev za predfinanciranje...
Ukrep Dobrobit živali naj se izvede za vse kopi...
RAZPIS: Spremembe javnih razpisov in podaljšanj...
Predlogi za izboljšanje razmer pri pridelavi ze...
KGZS se zaveda pomena prahe in okoljskih standa...
Goriška Brda so primer, kjer je KGZS - Zavod Nova gorica sodeloval v različnih projektih sodelovanja in povezovanja.  Foto: Polona Starc
Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev.
Do spremembe je prišlo zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin.
RAZPIS: 57.000 evrov nepovratnih sredstev za če...
Za tehnično pomoč je namenjeno 380.000 evrov, za racionalizacijo sezonske selitve panjev pa do 26.000 evrov.
RAZPISI: za delovanje nevladnih organizacij do...
Foto Pexels
Evropa mora poskrbeti zato, da njeni prebivalci ne bi bili lačni
RAZPIS: Za boljšo izkoriščenost namakalnih sist...
Razpis podpira med drugim naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke,
Obvestilo komitentom banke Sberbank d. d.
Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva
Tematska infografika | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dodatni roki za oddajo vlog po dveh kmetijskih...
Nabor ukrepov za zajezitev vpliva cen energento...
Informativna usposabljanja za ukrepe kmetijske...
Finančno nadomestilo zaradi dviga cen energento...
Foto Pexels
Anketni vprašalnik za lastnike travniških sadov...
RAZPIS: za zaščito živali na paši pred medvedom...
Foto Pexels
Dva nova javna razpisa
RAZPIS: individualne in kolektivne naložbe v pr...
Predmet podpore so tudi ureditve pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.
RAZPIS: naložbe za zmanjšanje emisij toplogredn...