Novice

Izberite kategorijo:
RAZPISI: naložbe v kmetijska gospodarstva, pred...
Poročilo CRP: Vrednotenje slovenske kmetijske p...
RAZPIS: milijon evrov za spodbujanje novega sod...
Preverite in uredite vrisane GERK-e
Mladim 15 milijonov evrov nepovratnih sredstev...
Globalizacija pri hrani je prej ovira kot prednost
Javni razpis za ukrep Akvakultura
KGZS ne pristaja na znižanje sredstev za kmetij...
Ukrep 112 - poročanje o doseganju ciljev
RAZPIS: ukrep 4.2: naložbe v predelavo in tržen...
Razpisi bodo odprti do porabe sredstev oziroma do obvestila o zaprtju javnega razpisa na spletnem mestu MKGP. Vloge se bodo odpirale enkrat na mesec.
Za vsa vprašanja je na voljo tudi LIFE ekipa Ministrstva za okolje in prostor na naslovu life.mop@gov.si. Razpis bo predstavljen na podrobni delavnici, ki bo potekala 23. 5. na Gozdarskem inštitutu Slovenije.
Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira
Poročanje o doseganju ciljev za ukrepe PRP 2017
Prošnja za spremembo obveznosti