Novice

Izberite kategorijo:
RAZPISI: naložbe v kmetijska gospodarstva, predela...
Poročilo CRP: Vrednotenje slovenske kmetijske poli...
RAZPIS: milijon evrov za spodbujanje novega sodelo...
Preverite in uredite vrisane GERK-e
Globalizacija pri hrani je prej ovira kot prednost
Javni razpis za ukrep Akvakultura
KGZS ne pristaja na znižanje sredstev za kmetijstv...
Ukrep 112 - poročanje o doseganju ciljev
RAZPIS: ukrep 4.2: naložbe v predelavo in trženje...
Za vsa vprašanja je na voljo tudi LIFE ekipa Ministrstva za okolje in prostor na naslovu life.mop@gov.si. Razpis bo predstavljen na podrobni delavnici, ki bo potekala 23. 5. na Gozdarskem inštitutu Slovenije.
Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira
Poročanje o doseganju ciljev za ukrepe PRP 2017
Prošnja za spremembo obveznosti