Novice

Izberite kategorijo:
Strokovni odbor za rejo drobnice in gojeno divjad...
Nov razpis za naložbe v primarno kmetijsko pridela...
Nov terminski načrt objav javnih razpisov
Objavljen terminski načrt objave javnih razpisov s...
RAZPIS: 2,8 milijona evrov za naložbe v ureditev p...
RAZPISI za čebelarje: sofinanciranje čebelarske op...
Foto Pexels
Začetek kampanje za vnos zbirnih vlog
Obvestilo za govedorejce
Na razpisu so predvidena tudi sredstva zaradi dviga cen gradbenega materiala.
Vabljeni na usposabljanja za novo programsko obdob...
RAZPISA: za nadomestilo škode zaradi požara ali st...
RAZPIS: trije milijoni evrov za naložbe v izvedbo...
O nadomestilu zaradi zmanjšanja dohodka na območji...
Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz progra...
ABC goriva za kmetijstvo + VABILO na spletno preda...
Informativna dneva o javnem pozivu za promocijo ev...
Uredba o pravilih pogojenosti
V okviru razpisa so možne naložbe v ureditev objektov oziroma nakup opreme za predelavo ali trženja kmetijskih proizvodov,