Novice

Izberite kategorijo:
Gradiva iz obveznih usposabljanj za ukrep Dobro...
RAZPIS: Za razpis 16.5 Okolje in podnebne sprem...
Razpis bo odprt od 6. januarja do 28. februarja prihodnje leto.
Obvestilo tistim, ki bodo v letu 2020 uveljavlj...
Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPO...
RAZPIS: 20 milijonov evrov za razvoj majhnih km...
Povezovanje in sodelovanje sta ključ do uspeha
Več sredstev za prestrukturiranje zadrug
RAZPISA za sodelovanje v gozdarstvu
Vlada je razširila upravičene stroške pri sanaciji gozdov
Skupna kmetijska politika po 2020
Izdaja odločb za pomoč za zagon dejavnosti za m...
Upravičenci bodo lahko vlogo vložili od 24. junija do vključno 24. septembra.
Finančna pomoč  je namenjena blažitvi poslabšanja ekonomskega položaja kmetije, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka.
Če zamujate s setvijo ali sajenjem zelenjadnic to sporočite pravočasno na AKTRP.
Ne sme nam biti vseeno, koliko hrane bomo pridelali in kakšne kakovosti bo.
Vloge lahko oddate do predzadnjega julija.
Razpis je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja.
Izteka se petletni rok za mlade prevzemnike iz...
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.
Gradivo s predstavitev javnih razpisov  za ukre...
Med 1. in 15. aprilom lahko glasujete za svoj najljubši projekt.
Predlog spremembe uredbe za ukrep Sodelovanje v...
Gozdarska razpisa prinašata sredstvca za odpravo škode in obnovo gozda ter za ureditev gozdnih vlak.
Investicijske olajšave ni mogoče uveljavljati za nakup zemljišč, nakup ali gradnjo stavb
AKTRP je za poročanje razvila aplikacijo »Razvoj podeželja - poročila«
Pred vključitivjo v ukrepe KOPOP se je treba udeležiti obveznih usposabljanj
Ohranjanje mejic kot ukrep KOPOP - novosti
Išče se kmetija dobrih praks
Novosti pri uveljavljanju podpore za zelenjadni...
Spremembe pri plačilu za shemo "plačilo za mlad...
RAZPIS: za inovacije v akvakulturi namenjenih 4...
Izrazit problem neustrezna denarna nadomestila
S kmetijsko ministrico o kmetovanju na hribovsk...
RAZPISI: Na treh javnih razpisih za področje ak...
Zbirne vloge 2019
Pomoč pri pripravi vlog na razpis za podukrep 4.1
Sprememba in dopolnitev razpisa za podukrep 4.1
Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravnim...
6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razv...
RAZPIS: Podpora za naložbe v predelavo in tržen...
Koprološka analiza
Posodobljena navodila
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za...
Izplačilo v dveh delih
Letos 14 novih razpisov iz Programa razvoja pod...