Novice

Izberite kategorijo:
Izdajanje odločb za OMD v teku
Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru ka...
Podaljšanje razpisa za nakup kmetijskih in gozdnih...
KGZS in drugim nevladnim kmetijskim organizacijam je uspelo: vlada bo namenila več denarja za kmetijstvo
Svet KGZS ni potrdil predloga strateškega načrta
Sprememba zaradi določitve upravičenca do sofinanc...
36. posvet Javne službe kmetijskega svetovanja: Zn...
Nujno obvestilo za prašičerejce!
Skupna seja odborov za poljedelstvo, sladkorno pes...
V pričakovanju javne razprave o strateškem načrtu SKP 2023-2027.
KGZS in ARSKTRP predstavili ukrep 6.3 za male kmetije
RAZPIS: sredstva za naložbe v ureditev gozdne infr...

Javni razpisi

Čebele, Kmetijske podpore, Gospodarjenje | 25. 10. 2021
Javni razpisi
RAZPIS: za naložbe v opremo in mehanizacijo za spr...
RAZPIS: Štirje milijoni evrov za namakanje
RAZPIS: Več kot 1,1 milijona evrov za začetno delo...
Med pobudami za izboljšanje konkurenčnosti čebelarstva je tudi, da bi bili čebelarji, enako kot kmetje, upravičeni do povračila trošarin
Foto Pexels
RAZPIS: za odpravljanje zaraščanja
RAZPIS: sredstva za izvedbo agromelioracij na koma...
Pridelava zelenjave v SKP po 2023 premalo podprta
RAZPIS za male kmetije
Na razpisu A1 so na voljo tudi posojila za nakup novih ali rabljenih kmetijskih strojev in opreme.
Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za...
V Državnem zboru predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o DDV žal ni dobil zadostne podpore.
Za rejce ni sprejemljivo ograjevanje z elektromrežami višine 1,6 metra.
Tudi hmelju pretijo virusi
Oddaja zbirnih vlog za leto je 2021 je uspešno zak...
Povabilo mestne občine Kranj lokalnimm pridelovalc...
Setev poljin, ki medijo, je koristna za čebelarje, kmete in rodovitnost tal.
Zakaj plačilo stavbne pravice za postavitev gojišč...
RAZPIS: za nadomestilo škode zaradi požara ali str...
RAZPIS: za odpravo zaraščanja
Predlogi ukrepov SOPO in KOPOP za poljedelstvo nis...
Nujno povečati obnovo vinogradov
Napočil čas tudi za ukrep DŽ za konje
Podpora za dojilje naj bo med 200 in 250 €
Koeficient pretvorbe v GVŽ za drobnico prenizek
Ukrep dobrobit tako v dobro živali kot rejca
V javni obravnavi je nov Akcijski načrt za ekološk...
Pravočasno pridobite dovoljenja za izgradnjo namak...
V novi SKP zagotoviti proizvodno vezana plačila za...
Ponovno oddaja zbirne vloge prek JSKS
Pospešiti postopke za pridobitev sheme IK za zelen...
Foto Pexels
Spremenjen vnos zbirnih vlog
Usposabljanje bo potekalo prek spleta
RAZPIS: Za agromelioracije in komasacije 1,7 milij...
V Uradnem  listu RS, št. 28/21 je bil objavljen javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Register kmetijskih gospodarstev ne bo deloval
Foto Pexels