Dodatna sredstva za slovensko kmetijstvo

Dodatna sredstva za slovensko kmetijstvo

Sporočila za javnost, Kmetijske podpore  | 
KGZS in drugim nevladnim kmetijskim organizacijam je uspelo: vlada bo namenila več denarja za kmetijstvo

KGZS in drugim nevladnim kmetijskim organizacijam je uspelo: vlada bo namenila več denarja za kmetijstvo

Pogovor s predsednikom vlade in skupen nastop nevladnih organizacij sta bila uspešna: vlada bo namenila več denarja za kmetijstvo

Predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič se je skupaj z drugimi predstavniki kmetijskih nevladnih organizacij danes ponovno srečal s predsednikom vlade Janezom Janšo. Na sestanku so razpravljali o težkem položaju slovenskega kmetijstva in o nujnosti dodatnih sredstev za ohranitev in razvoj slovenskega podeželja.
Predsednik vlade je zahtevam predstavnikov kmetov prisluhnil in zagotovil, da bo vlada iz državnega proračuna zagotovila dodatnih 310 milijonov evrov. Tako bo prvič po vstopu v Evropsko unijo s strani vlade dodatno zagotovljeno več denarja za kmetijstvo, kot to zahtevajo evropski predpisi. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pozdravlja tako odločitev vlade, hkrati pa se zahvaljuje predsedniku vlade Janezu Janši in ministru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jožetu Podgoršku za njuno razumevanje in pripravljenost prisluhniti težavam, s katerimi se soočajo slovenski kmetje.
S temi dodatnimi sredstvi bo država zagotovila več investicij za ohranitev in razvoj družinskih kmetij, zagotovila pridelavo in prirejo varne ter kakovostne slovenske hrane, omogočila prilagoditev slovenskega kmetijstva na vedno zahtevnejše razmere na trgu ter ohranila podeželje in njegovo poseljenost. Prav tako bodo ta sredstva omogočala ohranjanje kulturne krajine za namen razvoja turizma in zagotavljanje pogojev, ki bodo mlade obdržale na kmetijah ter prilagajanja podnebnih sprememb, ki jih kmetijstvo najbolj občuti.
»Strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023 – 2027 je zadnja priložnost, da se ohrani slovensko kmetijstvo in s tem zagotovi ustrezno prehransko varnost,« pravi Žveglič in poudarja, da se bo z dodatnimi sredstvi sedaj lahko povečala možnost, da se finančno in investicijsko podhranjeno kmetijstvo uspe obdržati.
Nazaj

Prihajajoči dogodki