Nujno obvestilo za prašičerejce!

Nujno obvestilo za prašičerejce!

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Prašičereja, Kmetijske podpore  | 
Nujno obvestilo za prašičerejce!

Danes je bil objavljen Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021. Ker bo rok za vložitev zahtevkov izredno kratek - 26. november 2021, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva, da potencialni upravičenci preverijo izpolnjevanje pogojev in da morebitne neurejene pogoje za pridobitev omenjene finančne podpore še pravočasno uredijo.  

Ključne besede: prašičereja, odlok, finančna pomoč,

Vlada je izdala Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021. Predpis je podlaga za izplačilo finančne pomoči upravičencem v sektorju prašičjega mesa za blažitev poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju prašičjega mesa v letu 2021 z namenom ohranitve ekonomske sposobnosti rejcev prašičev v Republiki Sloveniji.

Sektor prašičjega mesa je kot posledico padca odkupnih cen prašičjega mesa in pujskov ter zaradi naraščajočih cen krmnih komponent in krme ter ostalih inputov utrpel padec dohodka v letu 2021. Na slovenske razmere v sektorju ima velik  vpliv slabo stanje v sektorju v EU, kjer se pojavlja prevelika ponudba mesa na trgu zaradi naraščanja proizvodnje, nižjega povpraševanja (gostinstvo, catering) in prepovedi izvoza na Kitajsko. Izpad dohodka v sektorju se predvsem izkazuje z nižanjem neto dodane vrednosti (NDV) pri reji prašičev.

Glede na navedeno se za obdobje od februarja 2021 do oktobra 2021 predlaga finančna pomoč v višini 64,73 evrov na glavo živine za prašiče pitance oziroma 129,46 evra na glavo živine za plemenske prašiče.  Za izvedbo ukrepa je predvidenih 1.873.912,14 evra. 

Podrobnosti preberite TUKAJ

Nazaj

Prihajajoči dogodki