Ponovno oddaja zbirne vloge prek JSKS

Ponovno oddaja zbirne vloge prek JSKS

JSKS, Kmetijske podpore  | 
Ponovno oddaja zbirne vloge prek JSKS

Nadaljevanje izvajanja pomoči pri oddaji zbirnih vlog za leto 2021 na lokacijah Javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS)

Z 12. aprilom Javna služba kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Kmetijsko gozdarskih zavodov, ponovno izvaja pomoč kmetom pri elektronskem izpolnjevanju in elektronski oddaji zbirnih vlog za leto 2021 v pisarnah na lokacijah JSKS.

Redni rok za oddajo vlog za enkrat ostaja 6. maj 2021.

Kljub navedenemu roku bo pod določenimi pogoji, v povezavi z zamejitvijo širjenja virusa SARSCoV-2 glede na določila 30. člena Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike, možno uveljavljati višjo silo ali izjemne okoliščine, če bo vloga oddana v roku za pozno predložitev zbirne vloge (zamudni rok).

Kmetijski svetovalci bodo kmete na vnos vlog naročali na krajevno običajen način. Na vnos zbirne vloge ne bodo sprejeli nikogar, s katerim ne bo predhodno dogovorjen čas vnosa.

Nadaljevanje kampanje se bo izvajalo z upoštevanjem preventivnih ukrepov za zmanjšanje možnosti okužbe s korona virusom COVID-19. Vlagatelji morajo upoštevati vsa splošna varnostna navodila:

  • na vnos pride le ena zdrava oseba brez prehladnih znakov,
  • točen prihod ob dogovorjenem terminu,
  • uporaba maske v notranjih prostorih,
  • umivanje in razkuževanje rok,
  • ustrezna varnostna razdalja,
  • zaželena je priprava točnega zneska za plačilo pomoči elektronskega izpolnjevanja vloge, ki se zaračunava po porabljenem času na pol ure (15,70 € do pol ure, 31,40 € do ene ure, 47,10 € do ure in pol, …) ter
  • druga specifična navodila na posamezni lokaciji, s katerimi vlagatelja seznani svetovalec v času naročanja.

Vlagatelje spominjamo, da morajo imeti v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) urejene podatke o GERK-ih ter druge podatke o kmetijskem gospodarstvu vsaj en dan pred vnosom zbirne vloge. Od 13. aprila so za urejanje GERK-ov in ostalih vsebin v RKG ponovno odprte tudi Upravne enote, kjer se je za sestanek prav tako treba predhodno naročiti po telefonu.   

Vse informacije o oddaji zbirne vloge za leto 2021 lahko najdete tudi na spletni strani KGZS v rubriki »Vse o zbirnih vlogah« (www.kgzs.si/zbirne-vloge).

Vse vlagatelje prosimo za potrpežljivost in ravnanje v skladu z varnostnimi navodili. Le tako bomo lahko uspešno zaključili vnos vlog, ne da bi ogrožali zdravje vlagateljev in kmetijskih svetovalcev.

Nazaj

Prihajajoči dogodki