Predhodna usposabljanja za ukrep KOPOP

Predhodna usposabljanja za ukrep KOPOP

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore  | 
Usposabljanje bo potekalo prek spleta

Usposabljanje bo potekalo prek spleta

Vsak, ki se želi vključiti v ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, se mora udeležiti predhodnega usposabljanja.

Usposabljanja bodo potekala v treh terminih, in sicer v sredo, 31. marca, v sredo, 21. aprila, in v ponedeljek, 3. maja 2021. Sprememba je tudi ta, da bodo potekala v spletni obliki prek aplikacije Webex. Usposabljanje bo potekalo od 9.20 do 14.45.

Upoštevajoč, da vsi zainteresirani udeleženci nimajo možnosti oziroma ustrezne opreme za udeležbo na spletnem usposabljanju, bodo le-tem zagotovljene tudi druge oblike usposabljanja. Tisti, ki se ne bodo mogli udeležiti spletnega usposabljanja, bodo na e-naslov prejeli e-povezavo za ogled gradiva oziroma bodo po pošti prejeli tiskano gradivo.

Usposabljanje je obvezno za kmetijska gospodarstva, ki se nameravajo vključiti v ukrep KOPOP in v obdobju 2014–2020 še niso opravila predhodnega usposabljanja. Ukrep KOPOP podpira kmetijstvo v njegovi okoljski vlogi in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

V okviru ukrepa KOPOP bodo mogoči novi vstopi v naslednje operacije:

 • Posebni traviščni habitati
 • Traviščni habitati metuljev,
 • Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov,
 • Steljniki,
 • Vodni viri,
 • Ohranjanje habitatov strmih travnikov,
 • Grbinasti travniki,
 • Reja domačih živali na območju pojavljanja velikih zveri,
 • Planinska paša,
 • Visokodebelni travniški sadovnjaki,
 • Ohranjanje mejic,
 • Reja lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, in
 • Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija.

Izvajalec usposabljanja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Usposabljanja bodo potekala tako, da bodo prijavljeni na spletno usposabljanje na e-naslov prejeli povezavo, prek katere bodo spremljali spletno usposabljanje. Po končanem usposabljanju bodo potrdilo o usposabljanju prejeli na e-naslov.

Vsi zainteresirani udeleženci se morajo obvezno predhodno prijaviti na enega od razpoložljivih terminov tako, da izpolnijo e–prijavnico. Prijavite se lahko najkasneje dva dni pred posameznim terminom. V primeru težav z elektronsko prijavo lahko pokličete na telefonsko številko 01/478-9016.

Po opravljenem usposabljanju boste lahko pri vašem kmetijskem svetovalcu oddali zbirno vlogo in se vključili v ukrep KOPOP.

Nazaj

Prihajajoči dogodki