Spremenjen vnos zbirnih vlog

Spremenjen vnos zbirnih vlog

JSKS, Sporočila za javnost, Kmetijske podpore  | 
Spremenjen vnos zbirnih vlog

Obvestilo vlagateljem zbirnih vlog za ukrepe kmetijske politike o izvajanju pomoči pri izpolnjevanju in oddaji zahtevkov za leto 2021

Zaradi zaostrenih epidemioloških razmer in novih vladnih ukrepov omejevanja stikov bo tudi Javna služba kmetijskega svetovanja (JSKS) začasno (predvidoma do 12. aprila) prekinila pomoč vnosa zbirnih vlog v pisarnah pri kmetijskih svetovalcih.

Kljub temu se bo izpolnjevanje vlog nadaljevalo z delom na daljavo, in sicer s povezavo prek telefona pri preprostih vlogah oziroma z vzpostavitvijo povezave z računalnikom pri zahtevnejših vlogah, pri čemer lahko vlagatelj na svojem zaslonu spremlja vnos zahtevkov.

Zbirna vloga, priloge in ostali izpolnjeni obrazci s tem še ne bodo oddani. Za elektronski podpis in oddajo zbirne vloge bo moral vlagatelj, ko bodo razmere dopuščale,  priti na lokacijo JSKS, kjer bosta s svetovalcem, po pregledu vloge in podpisu dokumentacije, izvedla elektronsko oddajo vloge.

Vse, ki ste bili v času med 1. in 11. aprilom že dogovorjeni za vnos in oddajo vlog, prosimo, da se s svetovalcem dogovorite o možnosti in načinu oddaje zbirne vloge oziroma morebitni prestavitvi termina vnosa.

Za vsa nadaljnja navodila o poteku vnosa vlog za ukrepe kmetijske politike leto 2021 spremljajte spletno stran strani KGZS (www.kgzs.si) ter spletne strani Kmetijsko gozdarskih zavodov ali pa se pozanimajte pri vaših kmetijskih svetovalcih. 

Nazaj

Prihajajoči dogodki