Svet KGZS ni potrdil predloga strateškega načrta

Svet KGZS ni potrdil predloga strateškega načrta

Sporočila za javnost, Kmetijske podpore  | 
Svet KGZS ni potrdil predloga strateškega načrta

KGZS vztraja pri dodatnih 380 milijonov evrov za kmetijstvo v prihodnjih  petih letih

Člani sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) so danes na 3. izredni seji razpravljali o predlogu strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023 – 2027. Predlog so na seji predstavili minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek in njegovi sodelavci. Po nekajurni razpravi in pregledu pripomb, ki jih je KGZS zbrala v času javne razprave, so svetniki soglasno sprejeli sklep, da zbornica ne potrjuje Strateškega načrta SKP 2023 - 2027 v celoti, dokler se predstavniki zbornice ne sestanejo s predsednikom vlade in dogovorijo o zahtevanih sredstvih. Za razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja je namreč treba nujno nameniti več sredstev za ukrepe programa razvoja podeželja. KGZS je že večkrat argumentirano zahtevala dodatna sredstva v višini 380 milijonov evrov in od tega ne odstopa.

Na KGZS tako menijo, da je treba kmetijska gospodarstva obravnavati kot celoto, saj sredstva, ki jih posamezno kmetijsko gospodarstvo pridobi iz naslova ukrepov kmetijske politike, močno vplivajo na finančni položaj. Težava pa je v tem, da strateški načrt vsebuje intervencije, kjer so znani zneski na ha, in intervencije, kjer ti zneski še niso znani. Prav tako niso znane vse kalkulacije, ki so osnova za izračun ukrepov. Zato zbornica zaradi odgovornosti do svojih članov ne more odločati o vseh predlaganih intervencijah, saj ni na voljo dovolj podatkov.

Zbrane pripombe, stališča in zahteve bo zbornica posredovala Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da jih ta vključi v predlog strateškega načrta.

Nazaj

Prihajajoči dogodki