Rok za prenos plačilnih pravic in poziv za ureditev

Rok za prenos plačilnih pravic in poziv za ureditev

JSKS, Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Rok za oddajo vloge za prenos plačilnih pravic, za katere prevzemnik uveljavlja osnovno plačilo za leto 2021, je 28. februar 2021. Nosilec kmetijskega gospodarstva, ki prenaša plačilne pravice lahko odda Vlogo za prenos plačilnih pravic TUKAJ v elektronski ali v fizični obliki. V obeh primerih pa morata obrazec podpisati tako prenosnik kot prevzemnik.

Ključne besede: Register, kmetijsko gospodarstvo, plačilne pravice

Elektronska vložitev vloge za prenos plačilnih pravic je možna šele en dan po spremembi nosilca v Registru kmetijskih gospodarstev (RKG), in sicer je zadnji dan za spremembo nosilca v RKG petek, 26. februar 2021. Nato pa je možno vlogo elektronsko oddati najkasneje do ponedeljka, 1. marca 2021 (saj je 28. februar 2021 nedelja in se v skladu z EU pravili, rok prenese na prvi delovni dan). V primeru spremembe nosilca v RKG na zadnji dan, in sicer 1. marca 2021 se Vloga za prenos plačilnih pravic lahko izpolni le še fizično in se mora še isti dan poslati priporočeno na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP).

Plačilne pravice, prenesene po tem datumu, se bodo lahko uveljavljale šele za leto 2022. Primeri višje sile so pri tem izvzeti, zato zanje ni potrebno urejati prenosa plačilnih pravic.

Če plačilne pravice ne bodo do določenega roka prenesene na novega nosilca, novi nosilec KMG v obdobju za oddajo zbirne vloge v rednem in zamudnem roku (do 31. maja) ne bo upravičen do shem neposrednih plačil, ki so vezane na aktivacijo plačilnih pravic. Novi nosilec, ki bo oddal zbirno vlogo za leto 2021 in bo izpolnjeval pogoje iz uredbe bo lahko upravičen le do proizvodno vezanih plačil ter imel v primeru mladega kmeta ali kmeta začetnika možnost pridobiti plačilne pravice iz nacionalne rezerve.

Nazaj

Prihajajoči dogodki