RAZPIS: za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu ter ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo

RAZPIS: za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu ter ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo

Zaposlitev in sociala, Kmetijske podpore  | 
RAZPIS: za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu ter ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek objavilo dva javna razpisa, in sicer za: Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2021, za katerega je namenjenih do 15.000 evrov in Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021, za katerega je namenjenih do 100.000 evrov.

Ključne besede: razpis; požar, strela, invalidnost

Javna razpisa sta namenjena finančni pomoči za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnih razpisov v Uradnem listu, traja pa vse do zaprtja javnih razpisov, ki bo objavljeno na spletnem mestu MKGP.

Več informacij o javnem razpisu:

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle