Izjava za izplačilo pomoči kmečkim zavarovancem zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je že na voljo

Izjava za izplačilo pomoči kmečkim zavarovancem zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je že na voljo

Zaposlitev in sociala, Kmetijske podpore, Gospodarjenje, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Obvestila  | 
Izjava za izplačilo pomoči kmečkim zavarovancem zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je že na voljo

S Finančne uprave RS (FURS) sporočajo, da je obrazec "NF–NarNesrece" že dostopen na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti ga je treba najpozneje do 31. januarja 2024. Izjave pa ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je začel veljati 11. avgusta 2023, je prinesel »denarno pomoč za samozaposlene«, med katere se za potrebe uveljavitve te pomoči uvrščajo tudi osebe, ki so v socialna zavarovanja vključene iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti (t.i. kmečki zavarovanci). Gre za osebe, ki so zavarovane na zavarovalnih podlagah 051, 052 ali 007+064/065. 

Kmečki zavarovanec je upravičen do te pomoči, če:

  • je opravljal dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve ZOPNN-F,
  • mu bodo prihodki iz dejavnosti zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023 upadli za najmanj 25 % v letu 2023 glede na leto 2022,
  • na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ v višini 50 evrov ali več in ima predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

Višina pomoči za kmečke zavarovance znaša 1020 evrov na mesec.

Za vsak mesec posebej

Na FURS poudarjajo, da bo izjavo za izplačilo treba oddati za vsak mesec posebej. Če bo zavezanec želel izplačilo za vseh pet mesecev, bo moral oddati pet izjav. Izjava se lahko vloži za pretekli mesec oziroma za že pretekle mesece.

Pri tem opozarjajo:

  • Obrazec "NF–NarNesrece" mora biti prek eDavkov (splet ali mobilni telefon) vložen do 31. januarja 2024
  • Če bo izjava vložena do 30. septembra 2023 za avgust, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. oktobra 2023,
  • Če bo izjava vložena od 1. oktobra 2023 do 31. oktobra 2023 za avgust in/ali september, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. novembra 2023,
  • Če bo izjava vložena od 1. novembra 2023 do 30. novembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober bo nakazan denar na transakcijski račun 10. decembra 2023.
  • Če bo izjava vložena od 1. decembra 2023 do 31. decembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. januarja 2024.
  • Če bo izjava vložena od 1. januarja 2024 do 31. januarja 2024 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november in/ali december, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. februarja 2024.

Več podrobnosti glede »pomoči za samozaposlene« je mogoče prebrati na spletnih straneh FURS TUKAJ, kjer najdete tudi odgovore na najpogostejše dileme in vprašanja v zvezi s to pomočjo.

Nazaj

Prihajajoči dogodki