Obvestilo za govedorejce

Obvestilo za govedorejce

Govedoreja, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Obvestilo za govedorejce

Rejci so prejeli dopis, v katerem so bili pozvani k odločitvi izvajanja ukrepa BVD.

Ključne besede: BVD, ukrepi SKP, sofinanciranje

Izteka se rok za oddajo izjav rejcev govedi, ki želijo pridobiti sredstva skupne kmetijske politike že v letu 2023. V ta namen svetujemo, da se odzovete na možnost pridobivanja statusa črede proste BVD v okviru ukrepa Dobrobiti živali za leto 2023, prek katerega ste v Sloveniji tudi prvič upravičeni do subvencij.

Če želite biti upravičeni do subvencije že za letošnje leto, morate svoje soglasje podati do 28. 2. 2023. Za dodatne informacije in v zvezi s podajo soglasja se obrnite na vašega veterinarja.

Nazaj

Prihajajoči dogodki