Uredba o gozdarskih intervencijah SN 2023-2027

Uredba o gozdarskih intervencijah SN 2023-2027

PEFC, Obnovljivi viri, Kmetijske podpore, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Uredba o gozdarskih intervencijah SN 2023-2027
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v javno obravnavo posredovalo predlog Uredbe o izvajanju gozdarskih intervencij iz strateškega načrta Republike Slovenije za obdobje 2023–2027 (uredba).

Ključne besede: gozdarstvo, strateški načrt, uredba

Uredba določa namen podpore, vlagatelje in upravičence, upravičene stroške, pogoje za odobritev podpore, merila za ocenjevanje vlog, pogoje za izplačilo sredstev, obveznosti in finančne določbe za izvajanje intervencij naložbe v ureditev gozdne infrastrukture, naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za delo v gozdu, naložbe v primarno predelavo lesa in digitalizacijo, naložbe v ustanovitev in razvoj gozdnega drevesničarstva iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.

Podpora bo namenjena ureditvi gozdne in protipožarne infrastrukture, nakupu mehanizacije in opreme za delo v gozdu, nakupu strojev primarne predelave lesa ter ustanovitvi in razvoju gozdnega drevesničarstva.

Svoje pripombe in predloge lahko na predlog uredbe lahko podate do vključno 20. decembra 2023, na naslov kgzs@kgzs.si.

Predlog uredbe je dostopen na portalu E-demokracija.

Nazaj

Prihajajoči dogodki