RAZPISA: za nadomestilo škode zaradi požara ali strele ter za finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo

RAZPISA: za nadomestilo škode zaradi požara ali strele ter za finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
RAZPISA: za nadomestilo škode zaradi požara ali strele ter za finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse upravičence, da je v petek, 10. februarja, Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa in sicer za Ukrep I: Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu v letu 2023 ter za Ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2023.

Ključne besede: razpis, požar, strela, smrt, invalidnost

Za prvi javni razpis je namenjenih do 25.000 evrov, za drugega pa do 90.000 evrov.

Predmet podpore javnih razpisov je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka na kmetijskem gospodarstvu.

Pomembno: rok za oddajo vlog začne teči peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS in traja vse do zaprtja javnega razpisa, ki bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Ekološko kmetijstvo

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja

19. 03. 2024 ob 17:00

Predavalnica KGZ Celje, Trnoveljska c...

Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije (ZDEKS) v okviru "Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2023" vabi na

Specializirano predavanje in dobre prakse trženja:

ZNAČILNOSTI IN PREDNOSTI EKOLOŠKE ŽIVINOREJE  s koraki do uspešne preusmeritve

& DIREKTNO TRŽENJE EKOLOŠKEGA MESA Z DODANO VREDNOSTJO na primeru predelave in prodaje ekološke kmetije Jenšterle