RAZPIS: medgeneracijski prenos znanja

RAZPIS: medgeneracijski prenos znanja

JSKS, Kmetijske podpore, Izobraževanje  | 
Foto: arhiv občine Sevnica

Foto: arhiv občine Sevnica

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pretekli petek, 8. 9. 2023, v uradnem listu objavilo Javni razpis za intervencijo medgeneracijski prenos znanja za leto 2023. Zanj bo v naslednjih treh letih na voljo 1,9 milijona evrov sredstev. Rok za prijavo je 15. november.

Ključne besede: razpis, medgeneracijski prenos znanja

Predmet javnega razpisa za intervencijo Medgeneracijski prenos znanja za leto 2023 je dodelitev podpore prenosnikom, ki izvajajo aktivnosti, s katerimi se na prevzemnika prenašajo specifična znanja in izkušnje, pridobljene z dolgoletnim opravljanjem kmetijske dejavnosti na prenesenem kmetijskem gospodarstvu.

Podpora se upravičencu dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči v skupnem znesku 10.800 eurov za triletno obdobje. Po zaključenem 12 mesečnem obdobju se upravičencu izplača obrok v višini 3600 evrov.

Upravičenec je prenosnik, ki je fizična oseba in izvaja aktivnosti, s katerimi prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika ter izpolnjuje pogoje za dodelitev podpore iz javnega razpisa. Upravičenec prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika v skladu s programom izvajanja aktivnosti prenosa znanja in izkušenj.

Pogoji za dodelitev sredstev:

  • vlagatelj je prenosnik kmetijskega gospodarstva, ki je fizična oseba, ki izvaja aktivnosti, s katerimi prenaša znanje in izkušnje na prevzemnika,
  • v RKG je bil vpisan kot nosilec prenesenega kmetijskega gospodarstva v skupnem trajanju najmanj 10 let pred prenosom kmetijskega gospodarstva,
  • v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je bil vključen v skupnem trajanju najmanj 7 let pred prenosom kmetijskega gospodarstva,
  • pred oddajo vloge na javni razpis je najmanj petkrat oddal zbirno vlogo za preneseno kmetijsko gospodarstvo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike ali predpisom, ki ureja izvedbo intervencij kmetijske politike za posamezno leto,
  • vlogi na javni razpis priloži program izvajanja aktivnosti prenosa znanj in izkušenj, s katerim se strinja tudi prevzemnik, kar dokazuje z izjavo,
  • prevzemniku, kateremu prenosnik prenaša znanje, je bila izdana odločba, ki je dokončna, na 1. sklopu javnega zapisa za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov.

Za intervencijo Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov je na podlagi 1. spremembe Strateškega načrta SKP 2023-2027 za celotno obdobje rezerviranih 7,5 milijona evrov javnih sredstev in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (33,9 odstotkov) in proračuna Republike Slovenije (66,1 odstotek).

Javni razpis in razpisna dokumentacija.

Vir: (MKGP)

Nazaj

Prihajajoči dogodki