Nov terminski načrt objav javnih razpisov

Nov terminski načrt objav javnih razpisov

Kmetijske podpore  | 
Nov terminski načrt objav javnih razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes objavilo posodobljen okvirni terminski načrt objave javnih razpisov Programa razvoja podeželja (PRP) 2014–2020 in Strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023–2027 za Slovenijo v letu 2023.

V posodobljenem terminskem načrtu se je spremenil mesec predvidene objave javnega razpisa za več intervencij:

  • SN SKP intervencija IRP 24 – podpora za vzpostavitev mladih kmetov: predviden mesec objave se je spremenil z junija na avgust
  • SN SKP intervencija IRP 30 – medgeneracijski prenos znanja: predviden mesec objave se je spremenil z junija na julij
  • PRP podukrep M08.3 - Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov: predviden mesec objave se je spremenil z maja na april (javni razpis je že objavljen).

 Okvirni terminski načrt objave javnih razpisov

Nazaj

Prihajajoči dogodki