Nov razpis za naložbe v primarno kmetijsko pridelavo

Nov razpis za naložbe v primarno kmetijsko pridelavo

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Ekonomika in PRP, PRP, Obvestila  | 
Nov razpis za naložbe v primarno kmetijsko pridelavo

V petek, 21. aprila, je bil v Uradnem listu RS objavljen 27. javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Za naložbe v nakup kmetijske mehanizacije, namenjene spravilu rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin je namenjenih 15 milijonov evrov. Vložitev vloge poteka od 15. maja do vključno 26. julija 2023 do 14. ure.

Predmet podpore so naslednje naložbe v nakup kmetijske mehanizacije za spravilo rastlinskih pridelkov in pridelavi vrtnin:

  • stroji za spravilo zrnatih, silažnih in predilnih poljščin,
  • stroji za spravilo krompirja in čebule,
  • stroji za spravilo buč,
  • stroji za spravilo hmelja: trgalnik enovrstni, prikolica za prevoz hmeljnih trt,
  • stroji za obiranje in spravilo sadja, grozdja in oljk, in
  • namenski vrtnarski in zelenjadarski stroji.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji. V primeru kolektivnih naložb so do podpore upravičene skupine proizvajalcev, organizacije proizvajalcev, skupine kmetov oziroma zadruge. 

Več TUKAJ.

Nazaj

Prihajajoči dogodki