Vabilo na predstavitev javnega razpisa za projekte EIP

Vabilo na predstavitev javnega razpisa za projekte EIP

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Kmetijske podpore, Obvestila za javnost, Ekonomika in PRP, PRP  | 
Vabilo na predstavitev javnega razpisa za projekte EIP

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 11. novembra 2022, v Uradnem listu objavilo 5. javni razpis za ukrep 16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, namenjen izvedbi projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP.

Podpora iz 5. javnega razpisa je namenjena izvedbi projektov EIP za razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva in živilstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Novost glede na pretekle javne razpise

Ker se zaključuje programsko obdobje, se trajanje projektov EIP skrajšuje na 24 mesecev in posledično tudi znesek sofinanciranja od 75.000 do največ 240.000 evrov na projekt.

Da se bodo projekti EIP izvajali za tematike, ki so kmetom najbolj pomembne, se spreminja tudi vsebina tematik. Novost je tudi, da lahko vodilni partner na posamezen javni razpis vloži le eno vlogo.

Postopek vlaganja vloge

Postopek za dodelitev sredstev je natančneje predstavljen v samem javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki dosežejo vstopni prag 50 odstotkov vseh možnih točk in najmanj 60 odstotkov točk možnih točk pri merilu Kakovost projekta EIP. Izbrane bodo tiste vloge, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.

Začetek vnosa vloge na javni razpis in zaprtje javnega razpisa

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 5. decembra 2022 do vključno 15. februarja 2023 do 14:00. 

Povezava na javni razpis z razpisno dokumentacijo:

5. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Predstavitev razpisa

Da bi bila priprava na razpis in prijava uspešna, vas vabimo na predstavitev javnega razpisa, ki bo potekala prek spletne aplikacije ZOOM, v sredo, 4. januarja 2023 s pričetkom ob 10.00.

Predstavitvi lahko sledite na tej povezavi:  https://us02web.zoom.us/j/87266716801?pwd=U2RMajA1My9wd01peFlIclRZVlY2UT09

Nazaj

Prihajajoči dogodki