Izberite kategorijo:
Zaradi povišanih temperatur in povišane zračne vlage v Evropi opažamo vedno več mikroorganizmov, ki prihajajo iz drugih delov sveta. V Evropi se pojavljajo škodljivci in bolezni, ki jih nikoli prej ni bilo.
Kako do ekološkega certifikata in kako ga obdržati
RAZPIS: Za razpis 16.5 Okolje in podnebne sprememb...
Obvestilo tistim, ki bodo v letu 2020 uveljavljali...
Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPOP i...
RAZPIS: 20 milijonov evrov za razvoj majhnih kmeti...
Delavnica o varni uporabi sredstev za varstvo rast...
Četrto srečanje mladih kmetov
Ogled dobrih praks ekološkega kmetovanja v Francij...
Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014 – 2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.
Obvestilo ekološkim pridelovalcem
Ekološko kmetijstvo ni investicija, ampak način ži...
Podaljšanje roka setve in pokritosti tal pri zahte...
Višina predvidenih sredstev za ta razpis znaša 15 milijonov evrov.
Duo Bakalina, ki ga sestavljata Tolminca: pevec Jani Kutin in Renata Lapanja na harmoniki, sta popestrila dogodek.
S spremembo PRP 2014-2020 je predviden še en razpis za majhne kmetije.
Srečanje ekoloških kmetov
Delavnici za ustanavljanje skupin in organizacij p...
Promocija in prodaja senenega mesa in mleka
Novost drugega razpisa je vključitev dveh dodatnih sektorjev, to sta sektor vino za grozdje in sektor krompir.
Za kmetijsko pridelavo bo vse bolj potrebno zagotoviti stabilno oskrbo rastlin z vodo.
Nevarnost samovžiga pri senu in ukrepi za prepreče...
Marsikje je škoda stoodstotna.
Izdaja odločb za pomoč za zagon dejavnosti za mlad...
Na delavnici so se novinarji seznanili z najnovejšimi dognanji glede rabe sredstev za varstvo rastlin.
Zahtevek se lahko do konca junija vloži v fizični obliki ali pa elektronsko.
Sobota, 15. junij 2019, s pričetkom ob 9. uri na kmetiji Škrjanec v Čužnji vasi pri Trebelnem
Če zamujate s setvijo ali sajenjem zelenjadnic to sporočite pravočasno na AKTRP.
O zemljiški politiki in prodaji s kmetije
Trenutno so pri prodaji ob cestah potrošniki upravičeno sprašujejo o poreklu pridelkov.
Izkoristite priložnost za promocijo svoje kmetije in pridobitev novih izkušenj.
Ne sme nam biti vseeno, koliko hrane bomo pridelali in kakšne kakovosti bo.
Vloge lahko oddate do predzadnjega julija.
Vsebine v gradivih se nanašajo na zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov kmetijstva na okolje
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.
Izvajanje ukrepov KOPOP prispeva k trajnostnermu kmetovanju.
Največja znanja je pokazala ekipa iz Spodnjega Podravja
Za delovanje rejskih organizacij je predvidenih 56.000 evrov
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.
Pri varstvu rastlin na kmetijskih površinah in vrtovih upoštevajte navodila za pravilno rabo, da obvarujete pred zastrupitvijo čebele in druge opraševalce.
Vpis v katalog živil za javno naročanje
Svetovalka za pridelavo zelišč Jožica Kapun Maršik (desno) je predstavila svoj program dela.
Prireja mleka in mesa iz sena je ena od možnosti za večjo dodano vrednost v živinoreji
Predsednik KGZS Cvetko Zupančič na posvetu o ekolo...
Posvet Ekološko + lokalno = idealno
Posvet Seneno mleko in meso - razvojna priložnost...
AKTRP je za poročanje razvila aplikacijo »Razvoj podeželja - poročila«
Ohranjanje mejic kot ukrep KOPOP - novosti
S kmetijsko ministrico o kmetovanju na hribovskih...
Na novo opredeliti deficitarne poklice in štipendi...
Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravnimi o...
RAZPIS: Podpora za naložbe v predelavo in trženje...
RAZPIS: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstv...
Ali je tehnologija pravi način za izboljšanje kmet...
KGZS nadaljuje sklop posvetov o biodinamičnem kmet...
Evropska komisija išče sodelavce za vključitev v p...
Usposabljanja iz ukrepov programa razvoja podeželj...
Odkrivanje skrivnosti narave in kmetovanja
Sejem Agritech v Celju od 30. januarja do 3. febru...
Letos 14 novih razpisov iz Programa razvoja podeže...