Izberite kategorijo:
Ekološko zatiranje ameriškega škržatka
Oddaja vlog za prestrukturiranje in preusmeritev v...
Zaščita kmetijskih proizvodov: seneno meso in Bovš...
Med podaljšanimi roki za oddajo vloge je tudi razpis za vzpostavitev kratkih verig.
Zakon predvideva poenostavitve pri postavitvi rastlinjakov.
Zaradi pomanjkanja sezonske delovne je vzpostavljen portal povpraševanja po delovni sili.
Usposabljanja bodo 25. maja ter 1. in 8. junija.
Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 203...
Foto: Eva Šabec
Foto Pexels
Rok za uveljavitev pomoči za goveje meso je do jutri!
Vabljeni k izpolnitvi ankete o starih sortah rastlin
Močno prizadeti so sektorji cvetje in okrasne rastline, vino, perutnina, teletina in kakovostni izdelki iz prašičjega mesa.
Novi zakonski pogoji za hitrejši razvoj
Kmetijstvo v krizi - kako naprej?
Uveljavitev navedenih načrtovanih sprememb je odvisna od dokončne priprave spremembe PRP 2014–2020 in potrditve s strani Evropske komisije.
Informacija glede sezonske delovne sile
Pridelava zelenjave, koronavirus in kako naprej
Prodaja med občinami in okrasne rastline
Vabljeni k vpisu v Katalog živil za javno naročanj...
Ekološko kmetovanje v času izrednih razmer
Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in sadneg...
Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti
Je ekoloških kmetij več ali manj?
Predstavitev razpisov za okolje in podnebne spreme...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih
Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmetij 20...
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.