Izberite kategorijo:
Pridelava zelenjave, koronavirus in kako naprej
Prodaja med občinami in okrasne rastline
Vabljeni k vpisu v Katalog živil za javno naročanj...
Ekološko kmetovanje v času izrednih razmer
Na tržnicah le prodaja sadik zelenjadnic in sadneg...
Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti
Je ekoloških kmetij več ali manj?
Predstavitev razpisov za okolje in podnebne spreme...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih
Razpis za sodelovanje Dobrote slovenskih kmetij 20...
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.