Izberite kategorijo:
Foto Pexels
Zdaj je čas, da izpostavite vaše probleme, ki jih imate pri gospodarjenju z gozdovi ali zaradi divjadi, da se usmeritve za odpravo vaših problemov lahko vnesejo v spremembe načrtov.
RAZPIS: sredstva za sanacijo gozdov
Kmetijstvo in DOPOLNJENE omejitve zaradi epidemije
Prerazporeditev sredstev PRP 2014 – 2020 za odprav...
Anketa o viziji razvoja slovenskega podeželja
RAZPIS za gozdarsko tehniko in povečanje ekonomske...
RAZPIS: dobrih šest milijonov za gozdne prometnice
RAZPIS: aktualni javni razpisi in javna naročila i...
Predstavitev razpisov za gozdarstvo
Gozdarstvo še čuti posledice koronavirusa
Znan izpad dohodka v gozdarstvu zaradi epidemije
Med podaljšanimi roki za oddajo vloge je tudi razpis za vzpostavitev kratkih verig.
Zakon predvideva poenostavitve pri postavitvi rastlinjakov.
Zaradi pomanjkanja sezonske delovne je vzpostavljen portal povpraševanja po delovni sili.
Usposabljanja bodo 25. maja ter 1. in 8. junija.
Od aprila do vključno septembra naj lastniki vsaj dvakrat mesečno pregledujejo gozdove s smreko.
Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 203...
Nezadovoljni z zvišanjem prispevka za vzdrževanje...
Kmetijstvo v krizi - kako naprej?
Pričakovali smo odpravo in ne potrditev kaosa
Sprememba Zakona o divjadi in lovstvu
Foto Marjan Dolenšek
Stalež zveri je treba zmanjšati
KGZS seznanila predsednika vlade s težavami kmetov
Nujna izvedba del v gozdu
Lov in ribolov v času interventnih ukrepov vlade
Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti
Velika požarna ogroženost!
Objavljeni osnutki letnih načrtov lovskih območij
Lastniki so zelo razočarani nad velikim staležem divjadi v teh loviščih in posledično nad velikimi škodami.
Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno
Predstavitev razpisov za okolje in podnebne spreme...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih
Vabilo na predstavitev gozdarskih razpisov 2020
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.