Škoda po zvereh

Novice

Brezplačna pašna oprema za zaščito živali
Samo letos se je na območju Brkinov zgodilo 16 napadov na živali
Preveč medvedov povečuje možnost za nevarna srečanja
Pričakovali smo odpravo in ne potrditev kaosa
Nemci lahko, pri nas pa ne
Slovenija ne bo zverinjak

AKTUALNO

S skupnimi močmi

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se zaveda težav, ki jih imajo kmetje pri svojem delu zaradi škod, ki jih povzročajo zveri. Teh je v zadnjem času vse več, zato je kmetovanje ponekod vse težje, strah pred zvermi pa narašča tudi med prebivalci podeželja.

Zato je KGZS sklicala sestanek nevladnih organizacij in lokalnih civilnih pobud, da s skupnimi močmi pozovemo vlado k ustreznemu ukrepanju. Na našo pobudo se je odzvalo 15 različnih organizacij in iniciativ, ki so enotno obsodile neupravljanje z zvermi s strani države in zahtevale takojšnje ukrepanje. Hkrati so se začele tudi priprave na protest v Ljubljani, na katerem bomo zahtevali odgovornost za škodo, ki jih povzročajo zveri, in bi jih z ustreznimi vladnimi ukrepi lahko preprečili ali vsaj omilili. Datum protesta še ni določen, saj je v veliki meri odvisen od odzivnosti državnih organov, predvsem Ministrstva za okolje in prostor ter same vlade.

Prvi sestanek z ministrom za okolje in prostor je napovedan v četrtek, 13. junija, že na tem sestanku pa bo znano, kakšna je pripravljenost vlade, da prisluhne prebivalcem podeželja. Ne pozabimo, da bi vlada s  takojšnjim ukrepanjem, kot je recimo izredni odstrel, lahko zmanjšala verjetnost za nastanek škode in drugih neljubih dogodkov, hkrati pa bi to lahko vplivalo tudi na obnašanje zveri, ki se sedaj vse manj bojijo prisotnosti človeka.

Še tole. Ogrožena je varnost prebivalcev podeželja in ogrožen je obstoj kmetij, posledično tudi prehranska varnost Slovenije. Smo prebivalci podeželja drugorazredni državljani in si ne zaslužimo pozornosti države, da bi nas zaščitila pred zvermi?

 

Skupne protestne zahteve kmečkih organizacij in civilnih iniciativ

Zahtevamo takojšnji odvzem problematičnih zveri in sistemsko ureditev področja

Ogroženi sta varnost prebivalcev podeželja in obstoj kmetij, s tem pa tudi prehranska varnost Slovenije.

Država se je pri upravljanju z zvermi pokazala kot neučinkovit gospodar, ki ne zna upravljati s populacijami velikih zveri. Število medvedov in volkov se je v zadnjem desetletju najmanj podvojilo, sedaj so prisotni tudi tam, kjer jih prej ni bilo. S tem so  ogrožene tudi druge javne koristi, kot so kulturna krajina, avtohtone pasme drobnice, prehranska samooskrba in razvoj podeželja. Kmetom se nalaga vsa bremena za zaščito pred zvermi in se jih postavlja v ekonomsko neenakovreden položaj. Hkrati se dopušča  nenadzorovano širjenje šakala, ki je tujeroden in močno ruši naravno ravnovesje. Strpnost lokalnega prebivalstva je vsak dan na težkih preizkušnjah, zato po neuspešnih opozarjanjih in pogovorih preostane le še javni protest.  

Zahtevamo:

  • takojšne odločbe za interventni izredni odstrel težavnih medvedov in volkov, ki zahajajo v bližino naselij in pašnih živali
  • interventni zakon, s katerim se v treh letih zniža stalež zveri na raven iz leta 1990, njihovo prisotnost pa omeji na strnjena območja gozdov jugovzhodne Slovenije.
  • redno upravljanje z zvermi, kjer se upošteva le mnenje stroke in lokalnih prebivalcev
  • da se dovoli takojšen odstrel šakala, ki je tujeroden in ogroža domače živalske vrste,
  • da se povrne tudi posredna škoda ter da ima kmet pravico zahtevati povrnitev plemenskih živali v naravi,
  • da država kot upravljavec prevzame strošek nadstandardnega ograjevanja pred zvermi.

 

Poziv za prijavljanje škode

Kmete, ki jim zveri povzročijo škodo, pozivamo, da nam sporočijo vsak ta neljubi dogodek na elektronski naslov kgzs@kgzs.si in naj priložijo tudi slike, da bomo o tem obvestili javnost in tiste, ki bi morali sprejeti ustrezne ukrepe.

Prav tako pozivamo, da vsak tak primer tudi prijavijo na telefonsko številko 112, saj gre za ogrožanje varnosti ljudi, živine in objektov.

Škode po zvereh

Zveri ogrožajo živali in ljudi na podeželju. Nekaj pretresljivih posnetkov nedavnih pokolov zveri.