Izberite kategorijo:
Terminski načrt javnih razpisov
Uredba prinaša nekaj poenostavitev.
Brezplačna pašna oprema za zaščito živali
Pred odprtjem sejma AGRA v Gornji Radgoni
Poškodovanih za več kot 1500 km gozdnih cest
Neznosno sobivanje z divjimi prašiči
O poplavah, javnih razpisih ter pripravi na izvedb
Škodo je predstavil Martin Mavsar, specialist za sadjarstvo pri KGZS - Zavodu Novo mesto (prvi z leve).
Foto Pexels
Foto Pexels
Poziv za vključitev v intervencije Strateškega nač
Še zadnjič trošarina v stari obliki
Spremembe pri izračunu pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest
Strokovni odbor za rejo drobnice in gojeno divjad
Objavljen terminski načrt objave javnih razpisov s
RAZPIS: 2,8 milijona evrov za naložbe v ureditev p
Vseslovenski opozorilni shod kmetov
Začetek kampanje za vnos zbirnih vlog
Danes je mednarodni dan gozdov
Samo letos se je na območju Brkinov zgodilo 16 napadov na živali
Tako majhna žival lahko naredi veliko škode
Nove predstavitve dvoletnih lovskih upravljavskih
Pri dajanju lesa na trg (prodaji lesa) morajo vsi lastniki gozdov imeti vzpostavljen sistem potrebne skrbnosti.
Cenik za škodo po zavarovanih vrstah
ABC goriva za kmetijstvo + VABILO na spletno preda