• Izberite leto:
  • 2019
  • 2018
Izberite kategorijo:
Četrto srečanje mladih kmetov
Nujna sprememba zakonodaje o agrarnih skupnostih
RAZPISA za sodelovanje v gozdarstvu
Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014 – 2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.
Višina predvidenih sredstev za ta razpis znaša 15 milijonov evrov.
Za bolj učinkovito varovanje domačih živali na paš...
S spremembo PRP 2014-2020 je predviden še en razpis za majhne kmetije.
Delavnici za ustanavljanje skupin in organizacij p...
Novost drugega razpisa je vključitev dveh dodatnih sektorjev, to sta sektor vino za grozdje in sektor krompir.
Vabljeni na posvet MojGozdar - za promocijo izvaja...
Člani upravnega odbora na izredni seji o težavah podeželja zaradi zveri
Slovenija ne bo zverinjak
Izredna seja dveh komisij Državnega sveta o težavah slovenskega podeželja zaradi napadov zveri (Foto: Milan Skledar)
Težave podeželja zaradi zveri reševati sistemsko
Protest za varno podeželje
Vlada je razširila upravičene stroške pri sanaciji gozdov
Zakon sicer je, učinkov pa še ni
Izdaja odločb za pomoč za zagon dejavnosti za mlad...
KGZS pozdravlja potrditev interventnega zakona o o...
V Državni zbor predanih 2900 podpisov proti zverem...
Udeležeci delavnice v Šentjurju pri Celju
Prvi korak storjen, a protest še ostaja
Zahtevek se lahko do konca junija vloži v fizični obliki ali pa elektronsko.
Upravičenci bodo lahko vlogo vložili od 24. junija do vključno 24. septembra.
Vse več je napadov zveri na živali
Zaradi neupravljanja z zvermi so na podeželju poleg živali vse bolj ogroženi tudi ljudje
Če ne bo živinoreje, kdo bo skrbel za obdelanost in poseljenost območij z omejeno možnostjo pridelave
Vsebine v gradivih se nanašajo na zmanjšanje morebitnih negativnih vplivov kmetijstva na okolje
Število medvedov bo naraslo
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.
Največja znanja je pokazala ekipa iz Spodnjega Podravja
Za delovanje rejskih organizacij je predvidenih 56.000 evrov
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.
Med 1. in 15. aprilom lahko glasujete za svoj najljubši projekt.
Gozdarska razpisa prinašata sredstvca za odpravo škode in obnovo gozda ter za ureditev gozdnih vlak.
Kmetje na Logaškem ugotavljajo, da se škode po divjadi, predvsem jelenjadi na kmetijksih površinah in v gozdu povečujejo.
Udeležite se razgrnitev in dajte pripombe na gospodarjenje z divjadjo!
Sejemsko dogajanje bo pestro, med drugim bo potekalo tekmovanje v oponašanju jelenjega ruka
Išče se kmetija dobrih praks
S kmetijsko ministrico o kmetovanju na hribovskih...
Na novo opredeliti deficitarne poklice in štipendi...
Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravnimi o...
Delovno srečanje predstavnikov KGZS in MOP
Ali je tehnologija pravi način za izboljšanje kmet...
Predstavitev dveh javnih razpisov
Naložbe v predindustrijsko predelavo lesa
Sejem Agritech v Celju od 30. januarja do 3. febru...
Povrnitev trošarine za fizične osebe za leto 2018
Izvajanje regijske certifikacije gozdov po sistemu...
KGZS opozorila na posledice prevelike razširjenosti zveri na podeželju
Letos 14 novih razpisov iz Programa razvoja podeže...
RAZPISI: naložbe v kmetijska gospodarstva, predela...
Poročilo CRP: Vrednotenje slovenske kmetijske poli...
Tudi vetrolom je huda naravna nesreča
Podeželje prepuščeno zverem
Podpisniki kodeksa Obisk v naravi (Foto: Jure Pučnik)
Nabiranje gob naj bo po pameti in zakonu
Na novinarski konferenci so spregovorili (od leve): mag. Janez Polanc, Miha Koprivnikar, Cvetko Zupančič, Borut Mlakar, Jure Meglič in Dušan Petek.
Problem podlubnikov, divjadi in zveri
Na novinarski konferenci so sodelovali (od leve): podpredsednik Sindikata kmetov Slovenije Roman Žveglič, predsednik KGZS Cvetko Zupančič,Marjan Hren, predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije, ter Stane Bergant, predsednik Društva lastnikov gozdov Gore
Objavljen je terminski načrt javnih predstavitev letnih lovsko upravljavskih načrtov za leto 2018
Kmetje in lovci enotni: odvzem zveri je treba nemu...