Izberite kategorijo:
Pot do odškodnin za škodo, ki je povzroči divjad, je počasna in trnova
Posvet Evidentiranje škod od divjadi
RAZPIS: za ureditev gozdnih prometnic in vlak
Ni dokazov za organizirane napade na drobnico
Prepoved uporabe drv umaknjena
Janez Pirc, direktor KGZS; Alenka Marjetič Žnider, Zadružna zveza Slovenije; Martin Žbogar, Zveza slovenske podeželske mladine; mag. Teo Hrvoje Oršanič, direktor Zavoda RS za varstvo narave; Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove Slovenije; Dr. Martina
Možnost dajanja pobud in predlogov za 10-letne...
RAZPIS: iščemo novega sodelavca za področje goz...
Ravnanje ob pojavu škodnega dogodka na premožen...
Kmetijske organizacije napovedujejo možnost sto...
Izjava predsednika Sindikata kmetov Slovenije Antona Medveda po pogajanjih
Direktor KGZS Janez Pirc na sejmu Agritech v Celju
RAZPIS: Za naložbe v ureditev protipožarne infr...
Strnjena naselja še niso opredeljena, zato ni jasno, kje naj bi prepoved veljala.