Izberite kategorijo:
KGZS seznanila predsednika vlade s težavami kmetov
Nujna izvedba del v gozdu
Lov in ribolov v času interventnih ukrepov vlade
Požarna ogroženost in dovoljene aktivnosti
Objavljeni osnutki letnih načrtov lovskih območij
Velika požarna ogroženost!
Lastniki so zelo razočarani nad velikim staležem divjadi v teh loviščih in posledično nad velikimi škodami.
Uravnavanje populacije divjih zveri je nujno
Predstavitev razpisov za okolje in podnebne spreme...
Nov okvirni terminski načrt objave javnih razpisov
Vlada je obravnavala več tem s področja kmetijstva, med drugim tudi uredbo oo mladih prevzemnikih
Vabilo na predstavitev gozdarskih razpisov 2020
Zahtevek za vračilo trošarine se lahko vloži v fizični obliki ali pa elektronsko. V fizični obliki se vloži na predpisanem obrazcu TRO-A (osebno ali po pošti) pri finančnem uradu glede na stalno prebivališče vlagatelja zahtevka.