PEFC

Zakaj se je začelo s certifikacijo gozdov?

Certifikat PEFC daje izdelkom garancijo, da izvira iz trajnostno gospodarjenih gozdov. Ekološka zavest ljudi je vse večja. Splošno znano je, da so izdelki iz lesa bolj okoljsko primerni v primerjavi z materiali iz neobnovljivih virov kot na primer plastika, aluminij ali jeklo, vendar se kupcu ob nakupu izdelka iz lesa vseeno poraja vprašanje: '' Ali zaradi nakupa lesenega izdelka uničimo gozd?''. Sonaravno gospodarjenje, kot ga poznamo v Sloveniji ter ga izvajajo lastniki v državah, ki so vključeni v PEFC, zagotavlja, da les izvira iz trajnostno gospodarjenega gozda za razliko od lesa iz nenadzorovanih krčenj gozdov in črne sečnje, ki je prav tako na trgu.

Širjenje PEFC

Program za potrjevanje certifikacije gozdov PEFC je v svetu največji sistem potrjevanja trajnostne rabe gozdov, ki je konec leta 2011 vključeval že 244 milijonov ha gozdov ter več kot 491.405 lastnikov. V letu 2010 smo bili priča 20 % rasti certificiranih podjetij. Pričakujemo, da bo povpraševanje po certifikatu močno naraslo po sprejetju uredbe o zelenem javnem naročanju ter glede na evropsko Uredbo EU št. 995/2010 o dokazovanju legalnosti posekanega lesa, ki se bo začela izvajati v letu 2013.

Koristi za lastnike

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije želimo preprečiti morebitne težave pri prodaji lesa in lesnih izdelkov na zahodnoevropske trge, zato smo začeli z uvajanjem sistema regijske certifikacije, ki omogoča brezplačen pristop in vpis lastnikov v bazo z minimalnimi stroški za pridobitev certifikata. Certifikat od lastnikov ne zahteva dodatnih omejitev pri gospodarjenju z gozdom.

Regijska certifikacija gozdov PEFC

Vključitev v regijsko certifikacijo

Navodila za trajnostno gospodarjenje z gozdovi

Obvestila za lastnike gozdov