Več zveri, večja nevarnost

Več zveri, večja nevarnost

Sporočila za javnost, Gozdarstvo in lovstvo  | 
Preveč medvedov povečuje možnost za nevarna srečanja

Preveč medvedov povečuje možnost za nevarna srečanja

KGZS ponovno opozarja na preveliko število medvedov in nepotrebne zaplete

Slovenija ima na osrednjem območju eno najvišjih gostot pojavljanja medveda v Evropi, ki ob ustavitvi odvzema in hkrati nadaljnjem povečevanju populacije povečuje možnost za nevarna srečanja z zvermi.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) že vseskozi opozarja, da lahko zaradi prevelikega staleža zveri kmalu pride do neljubih dogodkov in da je treba težave reševati sistemsko. Takšen sistem, ki je upošteval mnenja stroke in kmetov ter je vzdrževal vsaj približno ravnovesje med prebivalstvom in zvermi, smo v Sloveniji pred leti že imeli, nato pa se je zaradi nerazumevanja laičnih okoljevarstvenikov in samovolje upravnega sodišča, ki ne upošteva mnenja stroke, odvzem ustavil. Redno upravljanje s populacijo in zmanjšanje števila medvedov je določeno tudi v Strategiji upravljanja z rjavim medvedom, ki pa se je ne upošteva. Posledice tega neodgovornega ravnanja sedaj čutijo ne le prebivalci podeželja, temveč tudi številni rekreativci in gobarji.

Ob nedavnem napadu medveda na človeka, ki se je zgodil pri Pivki, zato še enkrat pozivamo pristojne, da vzpostavi reden in učinkovit sistem upravljanja z velikimi zvermi, ki bo ponovno vzpostavil  ravnovesje med prebivalstvom in zvermi. Tako bi ponovno vzpostavili zaupanje prebivalcev podeželja v učinkovitost sistema upravljanja, hkrati pa ohranili medveda v ugodnem ohranitvenem statusu.

Pomanjkanje hrane

V letošnjem letu primanjkuje hrane v naravnem okolju, saj obroda v gozdovih ni ali pa je zelo skromen. Zato je pričakovati povečan pritisk divjih živali na območja, ki so bliže naseljem. S tem se povečuje tudi verjetnost srečanja z zvermi, tudi takšno, ki se je zgodilo v bližini Pivke. Nedvomno k povečanju števila srečanj prispeva nenehna številčna rast in širjenje populacije medvedov. Posledično se je populacija medvedov v zadnjem desetletju podvojila.

Državo pozivamo, da na evropski ravni prestavimo medveda iz priloge 4 Habitatne direktive v prilogo 5, ki omogoča redno upravljanje, ter da bolj dosledno izvajamo določbe 7. člena Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in da z ustreznim upravljanjem z velikimi zvermi ponovno:

  • zagotovimo zdravje in varnosti  lokalnega prebivalstva ter obiskovalcev podeželja,
  • omogočimo prevladovanje javne koristi, ki je lahko tudi socialna ali gospodarska,
  • zagotovimo ohranitev avtohtonih pasem in preprečimo zaraščanje planin in ekstenzivnih pašnikov,
  • preprečimo resno škodo, zlasti na živini.

Vse odločevalce, še posebej upravno sodišče in naravovarstvenike, pozivamo, da razumejo lokalne prebivalce, ki živijo v strahu pred srečanji z zvermi. Pozivamo tudi, da upoštevamo stroko in spet začnemo z razumnim upravljanjem populacije zveri. Tako bi se zagotovilo ustavitev rasti populacije medvedov in upravljanje v skladu s strategijo, ki bo omogočala varno gibanje ljudi na podeželju, ob hkratnem dolgoročnem ohranjanju dinarske populacije medvedov v ugodnem stanju.

Nazaj

Prihajajoči dogodki