Novice

Izberite kategorijo:
Agrarne skupnosti omogočajo gospodarjenje na po produktivnosti večinoma šibkih rastiščih.
Največ odprtih vprašanj ob prenovi zemljiške zakonodaje je pri zakupih državnih zemljišč.
Zakon predvideva poenostavitve pri postavitvi rastlinjakov.
Posodobitev 1.000 ha namakalnih sistemov
Sprejeta Uredba o določitvi modelov vrednotenja ne
Novi modeli vrednotenja kmetijskih in gozdnih zeml
Spremembe burijo duhove
Na OI KGZS Logatec o izzivih pri upravljanju s pro