Novice

Izberite kategorijo:
Predlogi in pripombe KGZS na osnutke vrednotenj...
Nujna sprememba zakonodaje o agrarnih skupnostih
Člani Sveta KGZS na 11. redni seji o nekaterih zakonskih spremembah
Predstavljena stališča zbornice glede Resolucij...
Škode zaradi poplavljanja Drave terjajo ukrepanje.
Velik delež javnih cest še vedno leži na zasebnih zemljiščih
Pomoč pri pripravi vlog na razpis za podukrep 4.1
Sprememba in dopolnitev razpisa za podukrep 4.1
Delovno srečanje predstavnikov KGZS in MOP
Predstavitev dveh javnih razpisov
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za...