Novice

Izberite kategorijo:
Ponovno oddaja zbirne vloge prek JSKS
Pospešiti postopke za pridobitev sheme IK za zelen...
Foto Pexels
Spremenjen vnos zbirnih vlog
Usposabljanje bo potekalo prek spleta
RAZPIS: Za agromelioracije in komasacije 1,7 milij...
V Uradnem  listu RS, št. 28/21 je bil objavljen javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih.
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Foto Pexels
Register kmetijskih gospodarstev ne bo deloval
Foto Pexels