Novice

Izberite kategorijo:
RAZPIS: Spremembe javnih razpisov in podaljšanje r...
Predlogi za izboljšanje razmer pri pridelavi zelen...
KGZS se zaveda pomena prahe in okoljskih standardo...
Goriška Brda so primer, kjer je KGZS - Zavod Nova gorica sodeloval v različnih projektih sodelovanja in povezovanja.  Foto: Polona Starc
Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev.
Do spremembe je prišlo zaradi izrednih razmer, ki se odvijajo na trgu gradbenih del in surovin.
RAZPIS: 57.000 evrov nepovratnih sredstev za čebel...
Za tehnično pomoč je namenjeno 380.000 evrov, za racionalizacijo sezonske selitve panjev pa do 26.000 evrov.
RAZPISI: za delovanje nevladnih organizacij do 355...
Foto Pexels
Evropa mora poskrbeti zato, da njeni prebivalci ne bi bili lačni
RAZPIS: Za boljšo izkoriščenost namakalnih sistemo...
Razpis podpira med drugim naložbe v zmanjšanje toplotnih izgub pri gradnji objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo: skladišča in hladilnice za kmetijske pridelke,
Obvestilo komitentom banke Sberbank d. d.
Enotni vstopni portal za kmetijska gospodarstva
Tematska infografika | Avtor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Dodatni roki za oddajo vlog po dveh kmetijskih raz...
Nabor ukrepov za zajezitev vpliva cen energentov v...
Informativna usposabljanja za ukrepe kmetijske pol...
Finančno nadomestilo zaradi dviga cen energentov t...
Foto Pexels
Anketni vprašalnik za lastnike travniških sadovnja...
RAZPIS: za zaščito živali na paši pred medvedom in...
Foto Pexels
Dva nova javna razpisa
RAZPIS: individualne in kolektivne naložbe v prede...
Predmet podpore so tudi ureditve pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.
RAZPIS: naložbe za zmanjšanje emisij toplogrednih...