Novice

Izberite kategorijo:
Anketni vprašalnik za lastnike travniških sadovnja...
RAZPIS: za zaščito živali na paši pred medvedom in...
Foto Pexels
Dva nova javna razpisa
RAZPIS: individualne in kolektivne naložbe v prede...
Predmet podpore so tudi ureditve pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.
RAZPIS: naložbe za zmanjšanje emisij toplogrednih...