Novice

Izberite kategorijo:
RAZPIS: Za naložbe v izvedbo agromelioracij na...
Podaljšanje roka začetka prepovedi košnje pri o...
Odlok pomoči za odpravo posledic škode v kmetij...
RAZPISA: za ureditev trajnih nasadov
Predstavitev razpisa: izvedba agromelioracij na...
9. maj – dan Evrope
RAZPIS: Za izgradnjo namakalnih sistemov
RAZPIS: za ureditev gozdnih prometnic in vlak
Predstavitev intervencij IRP 24 in IRP 30
RAZPIS: Sredstva za agromelioracije na kmetijsk...
Foto: Pexels
Objavljen nov terminski načrt javnih razpisov
Foto: arhiv kmetije Gramona
RAZPIS: podpora za vzpostavitev gospodarstev ml...
Šesta seja SO za vodovarstvena območja
Spletna predstavitev FI v kmetijstvu AGRO FI mi...
Vabilo na usposabljanja o intervencijah SKP 2024
V javni razpravi sprememba uredbe o intervencij...
Kmetijske organizacije napovedujejo možnost sto...
Ugodna razvojna posojila za mlade kmete - Agro FI
Nov datum posodabljanja aplikacije za register...
Gradnja vodnih zadrževalnikov
RAZPIS: Za naložbe v ureditev protipožarne infr...