Novice

Izberite kategorijo:
Poziv za ureditev GERK-ov in prenos plačilnih prav...
Gradiva iz obveznih usposabljanj za ukrep Dobrobit...
RAZPIS: Za razpis 16.5 Okolje in podnebne sprememb...
Razpis bo odprt od 6. januarja do 28. februarja prihodnje leto.
Obvestilo tistim, ki bodo v letu 2020 uveljavljali...
Podaljšanje petletnih obveznosti za ukrepa KOPOP i...
RAZPIS: 20 milijonov evrov za razvoj majhnih kmeti...
Povezovanje in sodelovanje sta ključ do uspeha
Več sredstev za prestrukturiranje zadrug
RAZPISA za sodelovanje v gozdarstvu
Predvideni termini objav javnih razpisov za ukrepe/podukrepe PRP 2014 – 2020 so zgolj informativne narave in se lahko spreminjajo.
Tradicionalni posvet rejcev drobnice
Podaljšanje roka setve in pokritosti tal pri zahte...
Objavljen 5. javni razpis za mlade kmete
Višina predvidenih sredstev za ta razpis znaša 15 milijonov evrov.
Predlog uredbe o naložbah za male kmetije v javni...
Predlog uredbe CLLD v javni obravnavi
5. slovenski podeželski parlament: SKP po 2020
Za kmetijsko pridelavo bo vse bolj potrebno zagotoviti stabilno oskrbo rastlin z vodo.
Vlada je razširila upravičene stroške pri sanaciji gozdov
Skupna kmetijska politika po 2020
Izdaja odločb za pomoč za zagon dejavnosti za mlad...
Upravičenci bodo lahko vlogo vložili od 24. junija do vključno 24. septembra.
Finančna pomoč  je namenjena blažitvi poslabšanja ekonomskega položaja kmetije, zaradi nepredvidljivega škodnega dogodka.
Če zamujate s setvijo ali sajenjem zelenjadnic to sporočite pravočasno na AKTRP.
Ne sme nam biti vseeno, koliko hrane bomo pridelali in kakšne kakovosti bo.
Vloge lahko oddate do predzadnjega julija.
Razpis je namenjen naložbam za izboljševanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter obstoječih mest iztovarjanja.
Izteka se petletni rok za mlade prevzemnike iz let...
Med novimi gradivi so tudi vsebine z ekološkega čebelarjenja.
Javni razpis za podukrep 16.4 - vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov se zapre naslednji teden.
Gradivo s predstavitev javnih razpisov  za ukrep 1...
Med 1. in 15. aprilom lahko glasujete za svoj najljubši projekt.
Predlog spremembe uredbe za ukrep Sodelovanje v ok...
Gozdarska razpisa prinašata sredstvca za odpravo škode in obnovo gozda ter za ureditev gozdnih vlak.
Investicijske olajšave ni mogoče uveljavljati za nakup zemljišč, nakup ali gradnjo stavb
AKTRP je za poročanje razvila aplikacijo »Razvoj podeželja - poročila«
Pred vključitivjo v ukrepe KOPOP se je treba udeležiti obveznih usposabljanj
Ohranjanje mejic kot ukrep KOPOP - novosti
Išče se kmetija dobrih praks
Novosti pri uveljavljanju podpore za zelenjadnice...
Spremembe pri plačilu za shemo "plačilo za mlade k...
RAZPIS: za inovacije v akvakulturi namenjenih 400....
Izrazit problem neustrezna denarna nadomestila
S kmetijsko ministrico o kmetovanju na hribovskih...
RAZPISI: Na treh javnih razpisih za področje akvak...
Zbirne vloge 2019
Pomoč pri pripravi vlog na razpis za podukrep 4.1
Sprememba in dopolnitev razpisa za podukrep 4.1
Spremembe PRP pri razmejitvi območij z naravnimi o...
6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju...
RAZPIS: Podpora za naložbe v predelavo in trženje...
Koprološka analiza
Posodobljena navodila
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
Izplačilo v dveh delih
Letos 14 novih razpisov iz Programa razvoja podeže...
RAZPISI: naložbe v kmetijska gospodarstva, predela...
Poročilo CRP: Vrednotenje slovenske kmetijske poli...
RAZPIS: milijon evrov za spodbujanje novega sodelo...
Preverite in uredite vrisane GERK-e
Javni razpis za ukrep Akvakultura
Globalizacija pri hrani je prej ovira kot prednost
KGZS ne pristaja na znižanje sredstev za kmetijstv...
Ukrep 112 - poročanje o doseganju ciljev
RAZPIS: ukrep 4.2: naložbe v predelavo in trženje...
Za vsa vprašanja je na voljo tudi LIFE ekipa Ministrstva za okolje in prostor na naslovu life.mop@gov.si. Razpis bo predstavljen na podrobni delavnici, ki bo potekala 23. 5. na Gozdarskem inštitutu Slovenije.
Upravičeni stroški, ki jih lahko upravičenec uveljavlja na javnem razpisu, so investicije v tehnološke posodobitve črpališča ter dovodnega omrežja namakalnih sistemov vključno z ureditvijo vodnega vira
Minimalna višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe.
Poročanje o doseganju ciljev za ukrepe PRP 2017
Prošnja za spremembo obveznosti