Volitve - vse novice

  • Izberite leto:
  • 2020
Izberite kategorijo:
Pravne osebe volijo prve
Glasovanje po pošti
Razgrnitev volilnih imenikov
Začetek teka rokov za volilna opravila
KGZS ustavila volilna opravila
Volitve v organe KGZS 2020