Izvedba demonstracijskih projektov – DIGITALIZACIJA NA KMETIJAH

 

 

V okviru izvedbe javnega naročila št. 430-64/2022/15, namenjenega podukrepu Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 do 2022 bo Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije skupaj s Kmetijsko gozdarskimi zavodi Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Ptuj izvedla  demonstracijskih projektov – DIGITALIZACIJA NA KMETIJAH.

Cilj: Uporaba digitalnih tehnologij je vse pomembnejša za kmete in druga podeželska podjetja, da bi lahko zagotavljali trajnostne rešitve za sedanje in prihodnje izzive. Podrobnejši opis predstavitev, ki jih bomo predstavili na demonstracijskih projektih je prikaz uporabe meteoroloških podatkov v kmetijstvu, daljinsko zaznavanje v kmetijstvu, aplikacija SOPOTNIK, varstvo rastlin, oskrba rastlin z gnojili, robotizacijo v kmetijstvu in živinoreji, visokotehnološki rastlinjaki, digitalna orodja za ekonomsko učinkovitost kmetij, krožno gospodarstvo, zagotavljaje sledljivosti in dobavne verige.

Namen: izvedbe demonstracijskih projektov je prikazati različne načine uporabe digitalnih tehnologij za izboljšanje donosov pridelkov in proizvodnosti živali, optimizacijo vložkov v postopke in zmanjšanje obsega dela, vse to pa lahko poveča dobičkonosnost ob hkratnem prilagajanju na podnebne spremembe ter varovanju okolja. Z digitalizacijo se lahko izboljšajo tudi delovne razmere kmetov in zmanjšajo vplivi kmetijstva na okolje. Kmetje potrebujejo nova znanja in spretnosti za uvedbo in uporabo digitalnih tehnologij. Krepitev ozaveščenosti in organiziranje usposabljanja na regionalni/lokalni ravni sta ključnega pomena, predvsem za doseganje malih in srednje velikih kmetijskih gospodarstev, na katerih uporaba digitalnih tehnologij velja za koristno

Vsebina: Tematski sklopi bodo zajemale teoretični del in praktični del z ogledom dobrih praks na terenu. Dobre prakse bomo predstavili v obliki demonstracij, ki bodo prilagojene lokaciji izvedbe. Pri praktičnem delu vsebine bomo poskrbeli, da bodo udeleženci lahko aktivno sodelovali.

Podizvajalci: KGZS – Zavod Ljubljana, KGZS – Zavod Murska Sobota, KGZS - Zavod Maribor, KGZS - Zavod Ptuj.

TERMINI

GRADIVO

IZVEDBA