JN Usposabljanje za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz PRP za 2019

JN Usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2019

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je usposabljanje mladih kmetov oz. upravičencev, katerih odločbe o pravici do podpore iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete so v letih 2017, 2018 in 2019 postale pravno močne in so v svojih poslovnih načrtih načrtovali izobraževanje v okviru cilja 10.1 Vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti.

CILJ USPOSABLJANJA

Cilj JN je usposabljanje za potrebe izvajanja podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, za leto 2019. S tem podukrepom želimo zagotavljati lažje začetek opravljanje kmetijske dejavnosti z ustreznim usposabljanjem kmetov, zlasti v smislu medgeneracijskega pomlajevanja kmetij.

UPRAVIČENCI USPOSABLJANJA

Upravičenci usposabljanja so mladi kmetje oz. tisti upravičenci,katerih odločbe o pravici do podpore iz naslova podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete so v letih 2017, 2018 in 2019 postale pravnomočne in so v svojih poslovnih načrtih načrtovali izobraževanje v okviru cilja 10.1, ki predstavlja cilj vključitev v podukrep Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti.

NAMEN USPOSABLJANJA MLADIH KMETOV

S tem usposabljanjem želimo, da bi upravičenci pridobili kar največ informacij in novih znanj za nadaljnje načrtovanje gospodarjenja in samo delo na prevzeti kmetiji in obenem dosegali boljšo konkurenčnost. Mladi kmetje ob prevzemu kmetije in vstopu v podukrep potrebujejo za zagon kmetije veliko znanj, ki jih sicer ne morejo dobiti iz drugih virov.

Generacije mladih kmetov, ki so jim bile izdane odločbe v okviru podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, dosegajo v povprečju dokaj visoko raven izobrazbe, vendar pa so potrebna tudi specifična znanja kot so vsebine gospodarnem upravljanju kmetijskih gospodarstev, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Prilagajanje podnebnim spremembam in izboljšanje varnosti pri delu na kmetiji.

Usposabljanje je 25-urno.

OBVEZNOST UPRAVIČENCEV DO USPOSABLJANJA

Upravičenci so fizične osebe in pravne osebe, ki se še niso udeležili tovrstnega izobraževanja v preteklih letih.

Udeleženci usposabljanja morajo imeti odločbo o pravici do podpore iz naslova podukrepa 6.1. Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, ki je postala pravnomočna v letih 2017, 2018 ali 2019.

VSEBINE OZIROMA TEMATSKI SKLOPI USPOSABLJANJ

Tematski sklopi:

  1. Gospodarno upravljanje KMG (6 ur);
  2. Dopolnilne dejavnosti na kmetijah, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom in izboljšanje cene, trženje, promocija, izračuni potrebnih vlaganj) (9 ur)
  3. Prilagajanje podnebnim spremembam (6 ur)
  4. Varno delo na kmetiji-izboljšanje varnosti pri delu na kmetiji-po posameznih panogah, nove tehnološke rešitve (4 ure) 

VABILO

Vabilo na usposabljanja

PROGRAM USPOSABLJANJ

Urnik usposabljanj

GRADIVO

Priročnik

IZVEDBA USPOSABLJANJ

Predavanja

 Video posnetki predavanj

1. dan,

18. november 2019 

2. dan,

19. november 2019

3. dan,

20. november 2019

4. dan,

21. november 2019