Kviz Mladi in kmetijstvo 2022


Kviz Mladi in kmetijstvo 2022

Razpis za Kviz “Mladi in kmetijstvo” je namenjen občinskim, regijskim in državnim tekmovanjem iz znanja v kmetijstvu po Sloveniji.

Rok za izvedbo regijskih kvizov je 21.5.2022 po navodilih NIJZ. Po izvedbi občinskih, regijskih kvizov se bodo zmagovalne ekipe uvrstile v konkurenco na državno tekmovanje. Vsako ekipo bodo zastopali trije člani.

Državni kviz, ki bo 4. junija 2022 v Žužemberku, bo potekal tako, kot bodo takrat dovoljevale epidemiološke razmere. 

Letošnje teme kviza so:

  • Semenarstvo
  • Krškopoljski prašič
  • Travniki Natura 2000
  • Mladina 2020 in EU cilji mladih

GRADIVO

OSTALO

ARHIV