Kviz Mladi in kmetijstvo 2019

Kviz Mladi in kmetijstvo 2019

Pogoji sodelovanja

Na tekmovanjih Mladi in kmetijstvo sodelujejo 3-članske ekipe mladih s podeželja, ki se prijavijo na izpostavi javne službe kmetijskega svetovanja ali pri lokalnem društvu podeželske mladine. Tekmovalci morajo biti člani društva, ki je včlanjeno v Zvezo slovenske podeželske mladine (ZSPM).

Dve osebi tekmovalne ekipe na dan kviza ne smeta biti starejši od 20 let (lahko pa na dan kviza praznujeta 20. rojstni dan), za tretjo osebo tekmovalne ekipe pa ni starostne omejitve. Za lanskoletno zmagovalno ekipo državnega tekmovanja starostne omejitve ne veljajo.

Tekmovalci lahko tekmujejo na treh ravneh:

- občinski oz. lokalni,

- regijski oz. območni,

- državni.

Regija ekipo, ki jo bo zastopala na državnem kvizu, izbere z regijskim kvizom ali se o predstavniku dogovori. Regijska tekmovanja se izvedejo, če se na tekmovanje prijavita dve ekipi ali več - na tekmovanje višje ravni se uvrsti prvo uvrščena ekipa. Regijska tekmovanja potekajo po istih pravilih kot veljajo za državno tekmovanje in se organizirajo za naslednja območja: Primorsko, Gorenjsko, Dolenjsko, Belo krajinsko, Posavsko, Ljubljansko z Zasavjem, Celjsko, Koroško, Podravsko ter Pomursko. 

Potek tekmovanja

Občinska in regijska tekmovanja se izvedejo do 1. aprila 2019. Državni kviz Mladi in kmetijstvo bo 13. aprila 2018 v Žalcu. Na državnem tekmovanju sodelujejo ekipe v enaki sestavi. Brez predhodnega izbora tekmuje tudi zmagovalna ekipa državnega tekmovanja iz leta 2018.

Pravila in razpise tekmovanj na lokalni in regionalni ravni pripravijo organizatorji: lokalno društvo podeželske mladine in javna služba kmetijskega svetovanja. Strokovno komisijo na tekmovanjih sestavljajo organizatorji in strokovnjaki.

Pravilnik državnega tekmovanja je dostopen na spletnih straneh Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije: www.kgzs.si in Zveze slovenske podeželske mladine: www.zspm.si .

Literatura

A) TURISTIČNE KMETIJE

 1) Gradivo o turizmu na kmetiji v Sloveniji za potrebe kviza »Mladi in kmetijstvo«

  • - Kosi Renata, Krašovec Jožica (2019): Turistična dejavnost na kmetiji kot dopolnilna dejavnost (posebej pripravljeno gradivo, Celje KGZS-Zavod CE); (stran 1-5)
  • - Kosi Renata, Krašovec Jožica (2019): Specializirana ponudba na turističnih kmetijah z nastanitvijo (posebej pripravljeno gradivo, Celje KGZS-Zavod CE); (stran 5-6)

 2) Specializirna ponudba na turistični kmetiji z nastanitvijo

 3) (Ne)raba razpoložljivih virov na kmetiji v Sloveniji, 2016

 4) Katalog turističnih kmetij Slovenije

 5) Vloga in pomen povezovanja nosilcev turizma na kmetijah v Sloveniji

B) NATANČNO KMETIJSTVO

  • 1) Klaus Schwab: Četrta industijska revolucija (stran 17-39) https://frodx.com/cetrta-industrijska-revolucija/
  • 2) Miran Lakota: Povečanje učinkovitosti kmetijstva z uporabo sodobnih digitalnih tehnologij (predstavitev)
  • 3) Marjan Dolenšek, (2018/19): Kmetijska in gozdarska tehnika v prihodnosti (celotna predstavitev)
  • 4) Martin Holpp,(2010): Pregled samodejnih krmilnih sistemov (Kmetovalec, 2010)(v celotI)

 Dodatna neobvezna, zvočna literatura:

  • Miran Lakota: povečanje učinkovitosti kmetijstva z uporabo sodobnih digitalnih tehnologij: Oddaja RTV Slovenija Za naše kmetovalce; 14.10.2018; Robotika in digitalizacija sta v kmetijstvu že močno prisotni (od minute 15.30 - 29.20): https://radioprvi.rtvslo.si/2018/09/za-kmetovalce-194/

 C) PRIDELAVA VRTNIN V RASTLINJAKU S POUDARKOM NA HIDROPONIKI

  • 1) Jože Osvald, Marinka Kogoj-Osvald (Založba Kmečki glas, 1994): Gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru (UL, BF Oddelek za agr.); (strani 11-27, 38-52, 69-84)
  • 2) Marko Devetak (2006): Hidroponsko gojenje solatnic na različnih gojitvnih ploščah (UL, BF Oddelek za agr. delo);(strani od 3-13)

 

 D) MEDNARODNO SODELOVANJE ZSPM

 

ZBRANO GRADIVO

Organizatorji tekmovanj lahko poleg predpisanih vsebin vključijo tudi druge vsebine, le da pravi čas obvestijo tekmovalce.

Predpisana literatura je tekmovalcem na voljo na Kmetijsko gozdarskih zavodih, na izpostavah Kmetijsko svetovalne službe in v elektronski obliki: TUKAJ.

Zveza slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vabita, da se mladi prijavite in pomagate oblikovati pestre in zanimive prireditve po vsej Sloveniji.

PRAVILNIK TEKMOVANJA

DODATEK K PRAVILNIKU