Novice

Izberite kategorijo:
Izkoristite priložnost za promocijo svoje kmetije in pridobitev novih izkušenj.
Vabljeni na Dneve medgeneracijskega sožitja
Ena od oblik socialnega podjetništva je lahko tudi oživljanje tradicionalnih znanj