Izdelava in dopolnitve programov aktivnosti za leto 2020

   

Izdelava in dopolnitve programov aktivnosti za leto 2020

Cilj javnega naročila je izdelava  programov aktivnosti (PA) za KMG, ki nameravajo vstopiti v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK, in dopolnitve PA za tista KMG, ki so že vključena v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK.

PA je v skladu z uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja dokument, ki ga za posamezno KMG, ki namerava vstopiti v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK, izdela izbrani izvajalec. Dopolnitev PA pa je v skladu z uredbo o ukrepih prenosa znanja in svetovanja dokument, ki ga za posamezno KMG, ki je že vstopilo v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK, izdela izbrani izvajalec v primeru sprememb oziroma dopolnitev izbora zahtev in kombinacij.

Pričakovani rezultat v okviru izdelave in dopolnitve PA za leto 2020 je opredeljen možen izbor operacij in zahtev za ukrep KOPOP oziroma ukrep EK ter možen izbor kombinacij med zahtevami posameznega ukrepa ter med ukrepoma. Vsebuje obrazložitve namena in načina izvajanja posamezne operacije oziroma zahteve ukrepa KOPOP. Za posamezno KMG se izdela PA le enkrat v programskem obdobju 2014–2020, in sicer pred vstopom v ukrep KOPOP oziroma ukrep EK. PA je pogoj za oddajo zbirne vloge z zahtevki KOPOP in EK.

Informativni plakat