Posvet Dopolnilne dejavnosti na kmetiji - 2023

Posvet Dopolnilne dejavnosti na kmetiji (DDK)

17. oktober 2023

PROGRAM POSVETA

8.00 – 8.30

Evidentiranje udeležencev

8.30– 9.00

Uvodni nagovori: Anton Jagodic, KGZS - JSKS; Roman Žveglič, predsednik KGZS;

9.00 – 10.30

Obdavčitve izvajanja dejavnosti v okviru DDK, Branka Nagode, Melita Grilc, FURS

10.30 – 11.00

Turizem na kmetiji: valorizacija gostinske/negostinske dejavnosti za višjo dodano vrednost, dr. Emil Juvan, UP Fakulteta za turistične študije Turistica;

11.00 – 11.45

S terena o DDK, Andreja Žolnir, Anica Petrovič, Maja Križnar, Martina Gomzi, Slavica Strelec, Srečko Horvat, Tatjana Kmetič Škof, Vanja Bajd Frelih, KGZS;

11.45 - 12.00

Predstavitev primerov dobrih praks v DDK, Jože in Helena Kropivšek, Kmetija Pr'Gabršk; Franc Senčar, Kmetija Senčar; Ivanka Rožej, Kmetija Rožej

12.00 – 13.00

Odmor in pogostitev z izdelki predstavljenih kmetij

13.00 – 13.30

Intervencije – finančne podpore za izvajanje DDK, mag. Andreja Komel, MKGP;

13.30 – 14.00

Zeleni dogovor - bistvene zahteve in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Strategija od vil do vilic - v čem je korist za dopolnilne dejavnosti, MKGP

14.00 – 14.30

Sheme kakovosti - zakaj je smiselno vstopiti v shemo kakovosti za dopolnilno dejavnost; Žgane pijače sheme kakovosti - pogoji, označevanje;

Prostovoljno označevanje in označevanje shem kakovosti

Zavržki hrane - cilji države in EU, kaj lahko naredi kmetija, ki ima dopolnilno dejavnost, Ana Le Marechal Kolar, MKGP;

14.30 – 15.00

Splošno označevanje živil in primeri pravilnega označevanja

Varstvo potrošnikov in zavajajoče prakse pri označevanju, ki so bile ugotovljene  med inšpekcijskim nadzorom, dr. Mira Kos Skubic, UVHVVR

 15.00 - 16.00 

 Predstavitev skupne Facebook in Instagram spletne strani za področje DDK in praktični prikaz delovanja,  Mojca Čep, Vanesa Zderić, Tatjana Kmetič Škof, KGZS;

 Moderatorja:

  • Andrejka Krt, KGZS

  • Mihael Alič, MKGP

OPOZORILO

Za prisotnost v dvorani se morate OBVEZNO PRIJAVITI.

Za spremljanje posveta prek Zoom povezave se morate registrirati tukaj:

https://us06web.zoom.us/j/87589191565?pwd=8wWpZrLvzPe7Rbbn416ODgIDgKI22Q.Wz8eTejvLBXZSbwN

Za morebitno pomoč pri registraciji se obrnite na Sašo Hočevar: e-pošta: sasa.hocevar@kgzs.si ali mobilni telefon št.: 031 875 572.

 ___________________________________________________________________________________________

Arhiv posvetov